آکادمی ‌زبان آلمانی انجل در حال‌حاضر‌‌ در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و وین اتریش ‌اقدام به برگزاری دوره های مقدماتی و‌پیشرفته زبان آلمانی و آزمون های بین المللی‌ زبان آلمانیTestAs،TestDaF و ÖSD مینماید.

ثبت نام آزمون A1

در حال ثبت نام

تیر شیراز

هزینه تاریخ عنوان
4.000.000 T 1403/04/21.22 Mündlich
6.000.000 T 1403/04/22 Schriftlich
ظرفیت محدود 1403/04/21,22 Gesamt

در حال ثبت نام

مرداد تهران

هزینه تاریخ عنوان
4.200.000 T 1403/05/20,21 Mündlich
5.600.000 T 1403/05/21 Schriftlich
ظرفیت محدود 1403/03/20,21 Gesamt

در حال ثبت نام

شهریور اصفهان

هزینه تاریخ عنوان
4.000.000 T 1403/06/09,10 Mündlich
6.000.000 T 1403/06/10 Schriftlich
ظرفیت محدود 1403/06/09,10 Gesamt

در حال ثبت نام

شهریور / مهر تهران

هزینه تاریخ عنوان
4.200.000 T 1403/07/05,06 Mündlich
5.600.000 T 1403/07/06 Schriftlich
ظرفیت محدود 1403/07/05,06 Gesamt

در حال ثبت نام

مهر شیراز

هزینه تاریخ عنوان
4.000.000 T 1403/07/27,28 Mündlich
6.000.000 T 1403/07/28 Schriftlich
ظرفیت محدود 1403/07/27,28 Gesamt

آزمون A1 :


هدف از آزمون:

شرکت کنندگان جهت پذیرش در آزمون سطح A1 ( سطح مبتدی) باید قادر به درک موضوعات کلی و ساده در موقعیت های روزمره بوده و بتوانند با دیگران گفتگو کنند. سطح A1 جهت آماده سازی زبان آموزان از سنین 14 سال به بالا می باشد و توانایی های زبان آموزان در موقعیت های ساده روزمره با موضوعاتی متداول را نشان می دهد.در این سطح زبان آموزان در چهارمهارت خواندن، شنیدن، نوشتن و صحبت کردن مورد آزمایش قرار می گیرند و تاکید و تمرکز بیشتر این آزمون بر دو مهارت خواندن و شنیدن می باشد.داوطلبان برای رسیدن به سطح این آزمون بسته به معلومات قبلی و متد یادگیری معمولا نیاز به 160 واحد درسی 45 دقیقه ای دارند.

شرح آزمون :

این آزمون متشکل از دو بخش کتبی و شفاهی میباشد که داوطلب میبایست در هر بخش حد نصاب نمره قبولی را کسب نماید و در صورتی که در هر بخش نتواند به حد نصاب نمره قبولی برسد، به مدت یک سال فرصت دارد که در آزمون آن بخش شرکت نماید و نمره حد نصاب را کسب نماید .برای شفاهی کسب نمره 12 از 25 میباشد . حداقل نمره قبولی در کل این آزمون کسب نمره 50 از 100 میباشد.

Lesen :

• این بخش شامل سه متن متفاوت و ساده از کشورهای آلمان، اتریش و سوئیس می باشد و شرکت کنندگان باید پس از خواندن این متن ها بتوانند به سوالات مربوط به هریک از متون پاسخ دهند
• مدت زمان پاسخ به این بخش 25 دقیقه می باشد
• حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 6 از 30 میباشد
نمونه سوال:

Hören :

• این بخش شامل سه قسمت شنیداری می باشد که گفتگوهایی کلی و جزئی ولی ساده به لهجه های آلمانی ، اتریشی و سوئیسی میشوند.شرکت کنندگان باید بتوانند به سوالات مربوط به هر یک از بخش های شنیداری پاسخ دهند.
• مدت زمان پاسخ به این بخش تقریباً 10 دقیقه می باشد.
• حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 6 از 30 میباشد

Schreiben :

• در این قسمت فرمی قرار دارد که شرکت کننده باید اطلاعات خواسته شده در این فرم را اضافه نماید.متن با استفاده از معیارهای تعریف شده ارزیابی می شود مشاهده :
• مدت زمان پاسخ گویی این قسمت 20 دقیقه می باشد.
• حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 4 از 15 میباشد

Sprechen :

• این بخش شامل سه قسمت می باشد: داوطلب باید بتواند خود را معرفی کند. توصیف یک تصویر توسط داوطلب به زبانی ساده و ساخت یک دیالوگ برای تصویر خواسته شده به کمک هم گروهی مصاحبه داوطلب با توجه به معیارهای مشخص مورد قضاوت قرار می گیرد .
• مدت زمان پاسخ گویی به این قسمت 10 دقیقه می باشد.
• حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 12 از 25 میباشد