آکادمی ‌زبان آلمانی انجل در حال‌حاضر‌‌ در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و وین اتریش ‌اقدام به برگزاری دوره های مقدماتی و‌پیشرفته زبان آلمانی و آزمون های بین المللی‌ زبان آلمانیTestAs،TestDaF و ÖSD مینماید.

ثبت نام آزمون B1

در حال ثبت نام

تیر شیراز

هزینه تاریخ عنوان
4.550.000 T 1403/04/17 Lesen
4.550.000 T 1403/04/17 Hören
4.700.000 T 1403/04/17 Schreiben
4.700.000 T 1403/04/16,17 Sprechen
ظرفیت محدود 1403/04/16,17 Gesamt

در حال ثبت نام

مرداد تهران

هزینه تاریخ عنوان
3.900.000 T 1403/05/15,16 Lesen
3.900.000 T 1403/05/15,16 Hören
4.000.000 T 1403/05/15,16 Schreiben
3.900.000 T 1403/05/15,16 Sprechen
ظرفیت محدود 1403/05/15,16 Gesamt

در حال ثبت نام

شهریور اصفهان

هزینه تاریخ عنوان
4.550.000 T 1403/06/04,05 Lesen
4.550.000 T 1403/06/04,05 Hören
4.700.000 T 1403/06/04.05 Schreiben
4.700.000 T 1403/06/04,05 Sprechen
ظرفیت محدود 1403/06/04,05 Gesamt

در حال ثبت نام

شهریور / مهر تهران

هزینه تاریخ عنوان
3.900.000 T 1403/06/31-1403/07/01 Lesen
3.900.000 T 1403/06/31-1403/07/01 Hören
4.000.000 T 1403/06/31-1403/07/01 Schreiben
3.900.000 T 1403/06/31-1403/07/01 Sprechen
ظرفیت محدود 1403/06/31-1403/07/01 Gesamt

در حال ثبت نام

مهر شیراز

هزینه تاریخ عنوان
4.550.000 T 1403/07/23 Lesen
4.550.000 T 1403/07/23 Hören
4.700.000 T 1403/07/23 Schreiben
4.700.000 T 1403/07/22,23 Sprechen
ظرفیت محدود 1403/07/22,23 Gesamt

آزمون B1 :


هدف از آزمون:

در یک همکاری سه ملیتی ،آزمون B1 در فوریه 2013 توسط مرکز ÖSD پیشنهاد شد.این آزمون تحت هر 4 مهارت خواندن ،نوشتن ،صحبت کردن و شنیدن مورد آزمایش قرار می گیرد که برخلاف سطوح دیگر زبان آموز می تواند به صورت جداگانه در زمان های متفاوت این 4 مهارت را امتحان دهد. این آزمون برای داوطلبان 16 سال به بالا و حتی نوجوانان در رده های سنی 12 تا 16 سال پیشنهاد می شود.آزمون B1 محصول همکاری ÖSD و موسسه گوته و همچنین مرکز تحقیقات دانشگاه فرایبورگ سوئیس و توسط مراکز ÖSD و گوته در سراسر دنیا برگزار می شود.داوطلبان برای رسیدن به سطح این آزمون بسته به معلومات قبلی و متد یادگیری معمولا نیاز به 480 واحد درسی 45 دقیقه ای دارند.

شرح آزمون :

این آزمون به صورت مودولار برگزار میشود که داوطلب میبایست در هر مودول حد نصاب نمره قبولی را کسب نماید و در صورتی که در هر مودول نتواند به حد نصاب نمره قبولی برسد، فرصت دارد که در آزمون آن مودول شرکت نماید و نمره حد نصاب را کسب نماید. حداقل نمره قبولی در هر مودول کسب نمره 60 از 100 میباشد .

Lesen :

• در این بخش شما پست های وبلاگ و ایمیل ها و آرتیکل ها ( مقالات ) روزنامه و آگهی های یک روزنامه و دستورالعمل های کتبی را مطالعه می کنید و می بایست اطلاعات اصلی و جزئیات مهم و همچنین نقطه نظرها و ایده های موجود را شناسایی کنید.
• مدت زمان پاسخ به این بخش 65 دقیقه می باشد.
• حداقل نمره قبولی در این مودول کسب نمره 60 از 100 میباشد

Hören :

• در این بخش شما گفتگوهای غیر رسمی مانند گفتگوهای یک برنامه رادیویی ، سخنرانی های کوتاه و ….. را می شنوید و می بایست اطلاعات اصلی و جزئیات مهم را شناسایی کنید.
• مدت زمان پاسخ به این بخش تقریباً 40 دقیقه می باشد.
• حداقل نمره قبولی در این مودول کسب نمره 60 از 100 میباشد

Schreiben :

• در این بخش شما ایمیل ها و نامه های شخصی و رسمی و به صورت کتبی نظرات خود را می نویسید. که با استفاده از معیارهای تعریف شده ارزیابی می شود.
• مدت زمان پاسخ گویی این قسمت 60 دقیقه می باشد.
• حداقل نمره قبولی در این مودول کسب نمره 60 از 100 میباشد

Sprechen :

• این بخش شامل سه قسمت می باشد: داوطلب باید بتواند خود را معرفی کند. توصیف یک تصویر توسط داوطلب به زبانی ساده و ساخت یک دیالوگ برای تصویر خواسته شده به کمک هم گروهی مصاحبه داوطلب با توجه به معیارهای مشخص مورد قضاوت قرار می گیرد .
• مدت زمان پاسخ گویی به این قسمت 10 دقیقه می باشد.
• حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 60 از 100 میباشد