آزمون ÖSD | شعبه اصفهان

colorize
تنها برگزار کننده آزمون های ÖSD در 3 مرکز فعال
colorize
استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری بروز
آزمون ÖSD اصفهان | آذر ماه - دی ماه

تاریخ آزمون ÖSD A1

Mündlich : 1401/09/25-26
Schriftlich : 1401/09/25

هزینه آزمون ÖSD A1

 Mündlich : 2.380.000 T

Schriftlich : 3.450.000 T

Gesamt : 5.400.000 T

 ورود | ثبت نام آزمون ÖSD A1

آزمون ÖSD A2 تنها در شهرستان های تهران و شیراز برگزار میگردد.

تاریخ آزمون ÖSD B1

Lesen |  Hören | Schreiben : 1401/09/30

Sprechen : 1401/09/30-10/01

هزینه آزمون ÖSD B1

Lesen : 2.300.000 T

Hören : 2.300.000T

Schreiben : 2.300.000 T

 Sprechen : 2.300.000 T

Gesamt : 7.700.000 T

 ورود | ثبت نام آزمون ÖSD B1

تاریخ آزمون ÖSD B2

Mündlich : 1401/09/27-28-29
Schriftlich : 1401/09/29

هزینه آزمون ÖSD B2

Mündlich : 2.300.000 T

Schriftlich : 5.640.000 T

Gesamt : 7.050.000 T

 ورود | ثبت نام آزمون ÖSD B2

آزمون ÖSD اصفهان | بهمن ماه

زمان و تاریخ برگزاری آزمون ÖSD بهمن ماه 1401 اصفهان در آینده درج میگردد. 

زمان و تاریخ برگزاری آزمون ÖSD بهمن ماه 1401 اصفهان در آینده درج میگردد. 

زمان و تاریخ برگزاری آزمون ÖSD بهمن ماه 1401 اصفهان در آینده درج میگردد. 

زمان و تاریخ برگزاری آزمون ÖSD بهمن ماه 1401 اصفهان در آینده درج میگردد. 

ارسال پستی مدارک آزمون ÖSD
معرفی نماینده | تحویل حضوری مدارک ÖSD
  • تحویل مدارک آزمون به داوطلب تنها در صورت ارائه کارت شناسایی معتبر اعم از کارت ملی هوشمند یا شناسنامه جدید و یا پاسپورت میسر می باشد.
  • شایان ذکر است درصورت معرفی نماینده توسط داوطلب جهت دریافت مدرک، به همراه داشتن اصل کارت شناسایی معتبر داوطلب و شخص تحویل گیرنده الزامی می باشد.همچنین داوطلب ملزم به تکمیل ، تایید و بارگزاری فرم زیر در پنل کاربری (قسمت مدیریت فایل ها – سایر مدارک) بوده و تحویل مدرک داوطلب به نماینده ایشان تنها در صورت تکمیل و تایید فرم زیر امکان پذیر میباشد.

| نگارخانه

شعبه شیراز : 

  • آدرس : شیراز.بلوار جهاد سازندگی به سمت میدان جام جم.جنب مسجد امام حسن مجتبی (ع)
  • کد پستی : 7144666911
  • شماره تماس : 07132296363 – 07191005960