آزمون ÖSD اصفهان

colorize

شروع ثبت نام آزمون های بهمن ماه  1402 اصفهان و اسفند ماه تهران

دوشنبه 6 آذرماه| ساعت 9 صبح

colorize

ثبت نام آزمون های ÖSD  دی ماه شیراز | بهمن ماه اصفهان و اسفند ماه تهران 

تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

colorize
تنها برگزار کننده آزمون های ÖSD در 3 مرکز فعال
colorize
استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری بروز

آزمون ÖSD اصفهان | بهمن ماه

شروع ثبت نام : 6 آذر ماه

تاریخ آزمون ÖSD A1

Mündlich : 1402/11/17-18
Schriftlich : 1402/11/18

هزینه آزمون ÖSD A1

Mündlich : 3,500,000T

Schriftlich : 5,700,000T

Mündlich und Schriftlich : 8,950,000T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD A2

Mündlich : 1402/11/14
Schriftlich : 1402/11/14

هزینه آزمون ÖSD A2

Mündlich : 3,800,000T

Schriftlich : 6,500,000T

Mündlich und Schriftlich : 9,900,000T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD B1

Lesen |  Hören | Schreiben : 1402/11/13

Sprechen : 1402/11/12-13

هزینه آزمون ÖSD B1

Lesen : 3,600,000T

Hören : 3,600,000T

Schreiben : 4,400,000T

 Sprechen : 4,500,000T

Mündlich und Schriftlich : 15,900,000T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD B2

Mündlich : 1402/11/15-16
Schriftlich : 1402/11/16

هزینه آزمون ÖSD B2

Mündlich : 5,292,000T

Schriftlich : 9,900,000T

Mündlich und Schriftlich : 14,900,000T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

آزمون ÖSD اصفهان

آزمون های ماه های آینده اصفهان به زودی تعریف خواهد شد.

آزمون های ماه های آینده اصفهان به زودی تعریف خواهد شد.

آزمون های ماه های آینده اصفهان به زودی تعریف خواهد شد.

آزمون های ماه های آینده اصفهان به زودی تعریف خواهد شد.

شعبه شیراز : 

  • آدرس : شیراز.بلوار جهاد سازندگی به سمت میدان جام جم.جنب مسجد امام حسن مجتبی (ع)
  • کد پستی : 7144666911
  • شماره تماس : 07132296363 – 07191005960