آزمون ÖSD اصفهان

colorize

شروع ثبت نام آزمون های تیر ماه  1402 شیراز

یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه | راس ساعت 9 صبح

colorize

رایزنی آکادمی انجل جهت اقامت شرکت کنندگان آزمون های بین المللی آکادمی،در دو مرکز اقامتی رفاهی برگزیده با شرایط ویژه و نزدیک به محل برگزاری آزمون در شیراز و اصفهان

colorize

ثبت نام آزمون های ÖSD خرداد اصفهان | خرداد – تیر تهران | تیر شیراز

تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

colorize
تنها برگزار کننده آزمون های ÖSD در 3 مرکز فعال
colorize
استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری بروز

آزمون ÖSD اصفهان | اسفندماه

تاریخ آزمون ÖSD A1

Mündlich : 1401/12/01-06-07
Schriftlich : 1401/12/06

هزینه آزمون ÖSD A1

Mündlich : 3.000.000 T

Schriftlich : 5.000.000 T

Mündlich und Schriftlich : – T

 ورود | ثبت نام آزمون ÖSD A1

تاریخ آزمون ÖSD A2

Mündlich : 1401/12/07
Schriftlich : 1401/12/07

هزینه آزمون ÖSD A2

Mündlich : 3.050.000 T

Schriftlich : 6.000.000 T

Mündlich und Schriftlich : – T

 ورود | ثبت نام آزمون ÖSD A2

تاریخ آزمون ÖSD B1

Lesen |  Hören | Schreiben : 1401/12/04

Sprechen : 1401/12/04-05

هزینه آزمون ÖSD B1

Lesen : 2.400.000 T

Hören : 2.400.000 T

Schreiben : 2.400.000 T

 Sprechen : 2.695.000 T

Mündlich und Schriftlich : – T

 ورود | ثبت نام آزمون ÖSD B1

تاریخ آزمون ÖSD B2

Mündlich : 1401/12/01-02–03
Schriftlich : 1401/12/03

هزینه آزمون ÖSD B2

Mündlich : 2.695.000 T

Schriftlich : 6.695.000 T

Mündlich und Schriftlich : – T

 ورود | ثبت نام آزمون ÖSD B2

آزمون ÖSD اصفهان | خرداد ماه

تاریخ آزمون ÖSD A1

Mündlich : 1402/03/06-07
Schriftlich : 1402/03/07

هزینه آزمون ÖSD A1

Mündlich : 3.300.000 T

Schriftlich : 5.300.000 T

Mündlich und Schriftlich : 8.200.000 T

 ورود | ثبت نام آزمون ÖSD A1

تاریخ آزمون ÖSD A2

Mündlich : 1402/03/08
Schriftlich : 1402/03/08

هزینه آزمون ÖSD A2

Mündlich : 3.100.000 T

Schriftlich : 5.900.000 T

Mündlich und Schriftlich : 9.000.000 T

 ورود | ثبت نام آزمون ÖSD A2

تاریخ آزمون ÖSD B1

Lesen |  Hören | Schreiben : 1402/03/09

Sprechen : 1402/03/08-09-10

هزینه آزمون ÖSD B1

Lesen : 3.480.000 T

Hören : 3.480.000 T

Schreiben : 3.824.000 T

 Sprechen : 3.824.000 T

Mündlich und Schriftlich : 14.158.000 T

 ورود | ثبت نام آزمون ÖSD B1

تاریخ آزمون ÖSD B2

Mündlich : 1402/03/04-05
Schriftlich : 1402/03/05

هزینه آزمون ÖSD B2

Mündlich : 4.437.000T

Schriftlich : 9.300.000T

Mündlich und Schriftlich : 13.387.000 T

 ورود | ثبت نام آزمون ÖSD B2

شعبه شیراز : 

  • آدرس : شیراز.بلوار جهاد سازندگی به سمت میدان جام جم.جنب مسجد امام حسن مجتبی (ع)
  • کد پستی : 7144666911
  • شماره تماس : 07132296363 – 07191005960