آزمون ÖSD شیراز

colorize

رایزنی آکادمی انجل جهت اقامت شرکت کنندگان آزمون های بین المللی آکادمی،در دو مرکز اقامتی رفاهی برگزیده با شرایط ویژه و نزدیک به محل برگزاری آزمون در شیراز و اصفهان

colorize

ثبت نام آزمون های ÖSD خرداد اصفهان | خرداد – تیر تهران | تیر شیراز

تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

colorize
بزرگترین مرکز برگزاری آزمون های ÖSD در کشور
colorize
ایجاد فضایی مناسب و دلنشین
آزمون ÖSD شیراز | اردیبهشت ماه

تاریخ آزمون ÖSD A1

Mündlich : 1402/02/19-20
Schriftlich : 1402/02/19

هزینه آزمون ÖSD A1

Mündlich : 3.300.000T

Schriftlich : 5.300.000T

Mündlich und Schriftlich : 8.200.000T

تاریخ آزمون ÖSD A2

Mündlich : 1402/02/20
Schriftlich : 1402/02/20

هزینه آزمون ÖSD A2

Mündlich : 3.100.000T

Schriftlich : 5.900.000T

Mündlich und Schriftlich : 8.870.000T

تاریخ آزمون ÖSD B1

Lesen |  Hören | Schreiben : 1402/02/17

Sprechen : 1402/02/14-17-18

هزینه آزمون ÖSD B1

Lesen : 3.360.000T

Hören : 3.360.000T

Schreiben : 3.500.000T

 Sprechen : 3.500.000T

Mündlich und Schriftlich : 13.270.000T

تاریخ آزمون ÖSD B2

Mündlich : 1402/02/14-15-16
Schriftlich : 1402/02/16

هزینه آزمون ÖSD B2

Mündlich : 4.284.000T

Schriftlich : 9.300.000T

Mündlich und Schriftlich : 13.234.000 T

آزمون ÖSD شیراز | تیر ماه

تاریخ آزمون ÖSD A1

Mündlich : 1402/04/26-27
Schriftlich : 1402/04/27

هزینه آزمون ÖSD A1

Mündlich:3.300.000T

Schriftlich:5.300.000T

Mündlich und Schriftlich:7.900.000T

تاریخ آزمون ÖSD A2

Mündlich : 1402/04/23
Schriftlich : 1402/04/23

هزینه آزمون ÖSD A2

Mündlich : 3.100.000 T

Schriftlich : 5.900.000 T

Mündlich und Schriftlich : 8.900.000 T

تاریخ آزمون ÖSD B1

Lesen |  Hören | Schreiben : 1402/04/28

Sprechen : 1402/04/28-29

هزینه آزمون ÖSD B1

Lesen : 3.360.000 T

Hören : 3.360.000 T

Schreiben : 3.500.000 T

 Sprechen : 3.500.000 T

Mündlich und Schriftlich : 13.720.000 T

تاریخ آزمون ÖSD B2

Mündlich : 1402/04/24-25-26
Schriftlich : 1402/04/25

هزینه آزمون ÖSD B2

Mündlich : 4.284.000 T

Schriftlich : 9.300.000T

Mündlich und Schriftlich : 13.234.000 T

شعبه شیراز : 

  • آدرس : شیراز.بلوار جهاد سازندگی به سمت میدان جام جم.جنب مسجد امام حسن مجتبی (ع)
  • کد پستی : 7144666911
  • شماره تماس : 07132296363 – 07191005960
Capture