آزمون ÖSD شیراز

colorize

شروع ثبت نام آزمون های بهمن ماه  1402 اصفهان و اسفند ماه تهران

دوشنبه 6 آذرماه| ساعت 9 صبح

colorize

دوره های فوق قشرده A1 تا B1 پیوسته  

A1 مدت دوره: 32 روز

A1 تا A2 مدت دوره: 64 روز

A1 تا B2 مدت دوره: 100 روز

colorize
بزرگترین مرکز برگزاری آزمون های ÖSD در کشور
colorize
ایجاد فضایی مناسب و دلنشین
آزمون ÖSD شیراز | اردیبهشت ماه

شروع ثبت نام : 19 اسفند ماه

تاریخ آزمون ÖSD A1

Mündlich : 1403/02/18-19
Schriftlich : 1403/02/19

هزینه آزمون ÖSD A1

Mündlich : 4.250.000 T

Schriftlich : 6.250.000 T

Mündlich und Schriftlich : 10.300.000 T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD A2

Mündlich : 1403/02/15
Schriftlich : 1403/02/15

هزینه آزمون ÖSD A2

Mündlich : 4.200.000 T

Schriftlich : 6.500.000 T

Mündlich und Schriftlich : 10.500.000 T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD B1

Lesen |  Hören | Schreiben : 1403/02/14

Sprechen : 1403/02/13-14

هزینه آزمون ÖSD B1

Lesen : 4.800.000 T

Hören : 4.800.000 T

Schreiben : 4.950.000 T

 Sprechen : 4.950.000 T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD B2

Mündlich : 1403/02/16-17
Schriftlich : 1403/02/17

هزینه آزمون ÖSD B2

Mündlich :5.500.000 T

Schriftlich : 12.100.000 T

Mündlich und Schriftlich : 17.500.000 T

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

آزمون ÖSD شیراز | اسفند ماه
شروع ثبت نام : 25 دی ماه

تاریخ آزمون ÖSD A1

Mündlich : 1402/12/27-28
Schriftlich : 1402/12/28

هزینه آزمون ÖSD A1

Mündlich : 0

Schriftlich : 0

Mündlich und Schriftlich : 0

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD A2

Mündlich : 1402/12/21
Schriftlich : 1402/12/21

هزینه آزمون ÖSD A2

Mündlich : 0

Schriftlich : 0

Mündlich und Schriftlich : 0

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD B1

Lesen |  Hören | Schreiben : 1402/12/24

Sprechen : 1402/12/23-24

هزینه آزمون ÖSD B1

Lesen : 0

Hören : 0

Schreiben : 0

 Sprechen : 0

Mündlich und Schriftlich : 0

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

تاریخ آزمون ÖSD B2

Mündlich : 1402/12/25-26-27
Schriftlich : 1402/12/26

هزینه آزمون ÖSD B2

Mündlich : 0

Schriftlich : 0

Mündlich und Schriftlich : 0

ورود | ثبت نام آزمون ÖSD 

نگارخانه شیراز

شعبه شیراز : 

  • آدرس : شیراز.بلوار جهاد سازندگی به سمت میدان جام جم.جنب مسجد امام حسن مجتبی (ع)
  • کد پستی : 7144666911
  • شماره تماس : 07132296363 – 07191005960
Capture