شرایط شرکت در کلاس : 1- داشتن مدرک B2 از ÖSD یا گوته 2-گواهی شرکت و قبولی در دوره C1-1 از موسسات معتبر
آمادگی آزمون TestDaf
TestDaf
  • تاریخ کلاس : 1400/05/21
  • تاریخ کلاس : 1400/06/04
  • تاریخ کلاس : 1400/06/11
  • زمان کلاس : 14-09
  • نام کاربری : کد ملی
  • رمز ورود : شماره موبایل
  • شهریه کلاس : 1.350.000 تومان
  •