آزمون تعیین سطح

آزمون تعیین سطح حضوری ( شیراز )
  • تعیین سطح حضوری در دو مرحله، کتبی (حضوری) و شفاهی (آنلاین)
  • در صورت قبولی در هر سطح , در نزدیکترین گروه مورد نظر ثبت نام می شوید.

رزرو | ثبت نام

آزمون تعیین سطح مجازی
  • تعیین سطح آنلاین در 15 دقیقه بصورت کتبی و شفاهی
  • در صورت قبولی در هر سطح , در نزدیکترین گروه مورد نظر ثبت نام می شوید.

رزرو | ثبت نام