| آزمون ÖSD A2

درباره آزمون ÖSD A2​

هدف از آزمون

شرکت کنندگان جهت پذیرش در آزمون سطح A2 ( سطح مبتدی) باید قادر به درک موضوعات کلی و ساده در موقعیت های روزمره بوده و بتوانند با دیگران گفتگو کنند. سطح A2 جهت آماده سازی زبان آموزان از سنین 14 سال به بالا می باشد و توانایی های زبان آموزان در موقعیت های ساده روزمره با موضوعاتی متداول را نشان می دهد.در این سطح زبان آموزان در چهارمهارت خواندن، شنیدن، نوشتن و صحبت کردن مورد آزمایش قرار می گیرند و تاکید و تمرکز بیشتر این آزمون بر دو مهارت خواندن و شنیدن می باشد.داوطلبان برای رسیدن به سطح این آزمون بسته به معلومات قبلی و متد یادگیری معمولا نیاز به 160 واحد درسی 45 دقیقه ای دارند.

شرح آزمون

این آزمون متشکل از دو بخش کتبی و شفاهی میباشد که داوطلب میبایست در هر بخش حد نصاب نمره قبولی را کسب نماید و در صورتی که در هر بخش نتواند به حد نصاب نمره قبولی برسد، به مدت یک سال فرصت دارد که در آزمون آن بخش شرکت نماید و نمره حد نصاب را کسب نماید. حداقل نمره قبولی در بخش کتبی کسب نمره 35 از 70 و برای شفاهی کسب نمره 10 از 20 میباشد . حداقل نمره قبولی در کل این آزمون کسب نمره 45 از 90 میباشد.

Lesen

این بخش شامل سه متن متفاوت و ساده از کشورهای آلمان، اتریش و سوئیس می باشد و شرکت کنندگان باید پس از خواندن این متن ها بتوانند به سوالات مربوط به هریک از متون پاسخ دهند

مدت زمان پاسخ به این بخش 30 دقیقه می باشد

حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 5 از 25 میباشد 

ZA2 Modellsatz Lesen

Hören

این بخش شامل سه قسمت شنیداری می باشد که گفتگوهایی کلی و جزئی ولی ساده به لهجه های آلمانی ، اتریشی و سوئیسی میشوند.شرکت کنندگان باید بتوانند به سوالات مربوط به هر یک از بخش های شنیداری پاسخ دهند.

مدت زمان پاسخ به این بخش تقریباً 15 دقیقه می باشد.

حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 6 از 30 میباشد 

ZA2 Modellsatz Hören

Schreiben

در این قسمت فرمی قرار دارد که شرکت کننده باید اطلاعات خواسته شده در این فرم را اضافه نماید.متن با استفاده از معیارهای تعریف شده ارزیابی می شود (مشاهده فرم ارزیابی).

مدت زمان پاسخ گویی این قسمت 30 دقیقه می باشد.

حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 3 از 15 میباشد 

ZA2 Modellsatz Schreiben

Sprechen

این بخش شامل سه قسمت می باشد: داوطلب باید بتواند خود را معرفی کند. توصیف یک تصویر توسط داوطلب به زبانی ساده و ساخت یک دیالوگ برای تصویر خواسته شده به کمک هم گروهی مصاحبه داوطلب با توجه به معیارهای مشخص مورد قضاوت قرار می گیرد (مشاهده فرم ارزیابی).

مدت زمان پاسخ گویی به این قسمت 10 دقیقه می باشد.

حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 10 از 20 میباشد 

ZA2 Modellsatz Sprechen