آزمون های TestAs کاغذی

Anmeldefrist

15/09/2023 |  28/07/2023

Nummer

S051

Stadt

shiraz

Anmeldefrist

11/01/2024 |  01/11/2023

Nummer

S052

Stadt

shiraz

Anmeldefrist

18/03/2024 |  02/01/2024

Nummer

S053

Stadt

shiraz

Anmeldefrist

12/09/2024 |  02/01/2024

Nummer

S054

Stadt

shiraz

آزمون های TestAs دیجیتال

Anmeldefrist

22/11/2023 |  25/10/2023

Stadt

shiraz

Anmeldefrist

11/03/2024 |  01/11/2023

Stadt

shiraz

Anmeldefrist

10/06/2024 |  02/01/2024

Stadt

shiraz

Anmeldefrist

11/11/2024 |  02/01/2024

Stadt

shiraz

موضوعات آزمون TestAs کاغذی

Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften

Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften

Ingenieurwissenschaften

Wirtschaftswissenschaften

نمونه آزمون TestAs کاغذی

موضوعات آزمون TestAsدیجیتال

 Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften

Lebenswissenschaften

 Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften

 Ingenieurwissenschaften

 Wirtschaftswissenschaften

 Medizin

نمونه آزمون TestAs دیجیتال