معتبرترین مدرک زبان آلمانی
 • دارای اعتبار نامحدود
 • مورد تایید تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی آلمان
 • ارزیابی دقیق از مهارت های گفتاری و نوشتاری
 • امکان ارائه گواهینامه TestDaF جهت دستیابی به فرصت های شغلی
سطوح آزمون TestDaF

آزمون TestDaF شامل سه سطح TDN 3,4,5 می باشد. این سطوح از مرجع مشترک اروپایی برای زبان هاتبعیت می کنند و همچنین گواهینامه معتبری در اختیارتان قرار می گیرد که امکان قیاس مهارت های زبانی شما را در سطح بین الملل فراهم می کند.

آزمون TestDaF برای داوطلبان با شرایط جسمی خاص

شرکت در آزمون TestDaFحتی با وجود ناتوانی جسمی و معلولیت امکان پذیر است.

به طور نمونه در صورت ابتلا به بیماری های دیداری و شنیداری) یا اگر با مشکلات یادگیری روبرو هستید (عدم تمرکز، کم توجهی و یا خوانش پریشی) نوع برگزاری آزمون بنا بر نیازهای شما تطبیق داده می شود.

آزمون TestDaF تابع چارچوب های دقیق

مجموعه تست داف نهادی دانش بنیاد است. کیفیت آزمون از طریق پژوهش های مداوم حفظ شده و ارتقا داده می شود. شفاف سازی بیشتر نیز سرلوحه کیفیت می باشد.

هوشمندترین مرکز برگزاری آزمون های TestDaF

استفاده از بروزترین سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری از ویژگی ممتاز آکادمی انجل در برگزاری آزمون های زبان آلمانی است.

| آزمون های TestDaF کاغذی 2024

Nummer

T122

Anmeldefrist

08/02/2024 |  01/11/2023

Ergebnis

23/04/2024

Stadt

shiraz

ورود و ثبت نام ( 7.800.000T )

Nummer

T123

Anmeldefrist

18/04/2024 |  02/01/2024

Ergebnis

27/06/2024

Stadt

shiraz

ورود و ثبت نام ( 7.800.000T

Nummer

T124

Anmeldefrist

13/05/2024 |  02/01/2024

Ergebnis

28/08/2024

Stadt

shiraz

ورود و ثبت نام ( 7.800.000T

Nummer5T124

Anmeldefrist

12/09/2024 |  02/01/2024

Ergebnis

26/11/2024

Stadt

shiraz

ورود و ثبت نام ( 7.800.000T

آزمون های TestDaF دیجیتال 2024

Anmeldefrist

25/01/2024 | 01/11/2023

Ergebnis

05/03/2024

Stadt

shiraz

ورود و ثبت نام ( 7.800.000T )

Anmeldefrist

09/04/2024 | 02/01/2024

Ergebnis

16/05/2023

Stadt

shiraz

ورود و ثبت نام ( 7.800.000T

Anmeldefrist

27/05/2024 | 02/01/2024

Ergebnis

05/07/2024

Stadt

shiraz

ورود و ثبت نام ( 7.800.000T

 

Anmeldefrist

25/07/2024 | 02/01/2024

Ergebnis

03/09/2024

Stadt

shiraz

ورود و ثبت نام ( 7.800.000T

Anmeldefrist

05/09/2024 | 02/01/2024

Ergebnis

15/10/2024

Stadt

shiraz

ورود و ثبت نام ( 7.800.000T

Anmeldefrist

30/10/2024 | 02/01/2024

Ergebnis

10/12/2024

Stadt

shiraz

ورود و ثبت نام ( 7.800.000T

بخش های آزمون TestDaF دیجیتال
Leseverstehen

بخش درک مطلب یا Lesen در تست داف دیجیتال دارای 7 بخش بوده که هر کدام به طور جداگانه مورد سوال است. در Lesen شما باید به 34 سوال پاسخ دهید .آزمون دیجیتال دارای بخش هایی با زمانبندی مجزا بوده که مجموعا 50 دقیقه زمان برای پاسخگویی شما در نظر گرفته شده است.

نمونه سوالات lesen آزمون TestDaF دیجیتال

Hörverstehen

در این بخش از آزمون با 7 تمرین روبرو هستید که 5 تمرین به صورت صوتی و 2 تمرین آن به صورت ویدیویی می باشد. این قسمت دارای 30 سوال برای پاسخگویی است. آزمون دیجیتال دارای بخش هایی با زمانبندی مجزا بوده که مجموعا 40 دقیقه زمان برای پاسخگویی شما به بخش شنیداری در نظر گرفته شده است.  

نمونه سوالات horen آزمون TestDaF دیجیتال

Schriftlicher Ausdruck

بخش نوشتاری یکی از بخش های مهم تست داف است که قدرت تحلیل و بیان شما را به صورت یک گزارش مورد ارزیابی قرار می دهد. در این قسمت شما 2 و یا 3 تمرین نوشتاری دایرید که باید به صورت یک متن منسجم و استاندارد در مورد آن به تحلیل و استدلال بپردازید. در این بخش شما برای هر تمرین 30 دقیقه زمان خواهید داشت. 

نمونه سوالات schreiben آزمون TestDaF دیجیتال

Mündlicher Ausdruck

این بخش یکی از مهم ترین و سخت ترین بخش های تست داف می باشد. برای این بخش ۷ تمرین یا موقعیت برای صحبت کردن طراحی شده است که هر کدام دارای سختی خاصی می باشد. برای انجام این قسمت شما 35 دقیقه زمان خواهید داشت و به این صورت می باشد که شما موضوعات و موقعیت های مختلف را از طریق فایل صوتی گوش خواهید کرد و از طریق هدفون به صحبت در مورد هر کدام خواهید پرداخت و صحبت های شما ضبط می شود.

نمونه سوالات sprechen آزمون TestDaF دیجیتال

بخش های آزمون TestDaF کاغذی
Leseverstehen

بخش درک مطلب یا Lesen در تست داف دارای 3 بخش بوده که هر کدام به طور جداگانه مورد سوال است. در Lesen شما باید به 30 سوال پاسخ دهید ،بخش اول ۱۰ دقیقه زمان لحاظ شده است و دو بخش دیگر هر کدام 20 دقیقه مدت زمان پاسخگویی را دارند که جمعا 50 دقیقه خواهد شد و در آخر نیز شما ۱۰ دقیقه زمان برای انتقال پاسخ های خود به برگه پاسخ نامه را خواهید داشت. همانطور که بیان شد برای تعیین سطح زبان آلمانی از سطح TDN3 تا TDN5 مورد ارزیابی است در نتیجه این بخش ها نیز بر این اساس طراحی شده اند.

بخش اول برای ارزیابی شما در سطح TDN3 و به همین تربیت بخش های دوم و سوم جهت ارزیابی سطوح TDN4  و TDN5 طراحی شده است.

modelltest 1

modelltest 2

Hörverstehen

در این بخش از آزمون با 3 تمرین روبرو هستید. این قسمت دارای 25 سوال برای پاسخگویی می باشد و هر کدام یک نمره دارد. در نتیجه این بخش 25 نمره از تست داف را شامل می شود. برای پاسخگویی به سوالات این بخش زمان 40 دقیقه ای اختصاص داده شده است که از این 40 دقیقه، 10  دقیقه زمان برای انتقال پاسخ خود به برگه پاسخ نامه خواهید داشت. 

ین بخش شامل 3 متن شنیداری بوده که متن اول 8 سوال ،متن دوم 10 سوال و در متن سوم تعداد 7 سوال وجود دارد. لازم به ذکر است جواب های داخل برگه سوال قابل استناد نخواهد بود و تنها جواب هایی که در برگه پاسخ نامه نوشته شده تصحیح می شوند در نتیجه در زمان انتقال پاسخ ها دقت کافی را به خرج دهید.

modelltest 1

modelltest 2

Schriftlicher Ausdruck

بخش نوشتاری یکی از بخش های مهم تست داف است که قدرت تحلیل و بیان شما را به صورت یک گزارش مورد ارزیابی قرار می دهد. در این قسمت شما باید یک موضوع را که دارای اطلاعات و نمودارهای گرافیکی است تحلیل نمایید و به صورت یک متن منسجم و استاندارد در مورد آن به تحلیل و استدلال بپردازید. در این بخش شما تنها باید یک متن بنویسید و برای آن 60 دقیقه زمان خواهید داشت و همچنین برای بررسی و خواندن موضوع نیز ۵ دقیقه زمان به شما داده خواهد شد. در کنار برگه سوال و پاسخ یک برگه پیش نویس نیز به شما داده خواهد شد که می توانید برای نکته برداری و ایده پردازی اولیه از آن استفاده نمایید.

modelltest 1

modelltest 2

Mündlicher Ausdruck

این بخش یکی از مهم ترین و سخت ترین بخش های تست داف می باشد. برای این بخش ۷ تمرین یا موقعیت برای صحبت کردن طراحی شده است که هر کدام دارای سختی خاصی می باشد. برای انجام این قسمت شما ۳۰ دقیقه زمان خواهید داشت و به این صورت می باشد که شما موضوعات و موقعیت های مختلف را از طریق فایل صوتی گوش خواهید کرد و از طریق هدفون به صحبت در مورد هر کدام خواهید پرداخت و صحبت های شما ضبط می شود.

modelltest 1

modelltest 2

آزمون آزمایشی TestDaF کاغذی
 • در حال حاضر هیچ آزمون آزمایشی تعریف نشده است.

 ورود | ثبت نام کلاس

آزمون آزمایشی TestDaF دیجیتال
 • در حال حاضر هیچ آزمون آزمایشی تعریف نشده است.

 ورود | ثبت نام کلاس

قوانین آزمون TestDaF
1) کاربرد و الزامات
 • متقاضیانی که صلاحیت تحصیلشان را در موسسات آلمانی زبان کسب نکرده‌اند، باید قبل از شروع به تحصیل در دانشگاه‌های جمهوری فدرال آلمان، معلومات کافی زبان آلمانی را مطابق با مقررات موجود در قوانین آموزش عالی ایالت های فدرال اثبات کنند. این مدرک را می‌توان طبق ماده 2 بند 2 در ارتباط با ماده 7 “آیین نامه چارچوب آزمون‌های زبان آلمانی برای تحصیل در دانشگاه های آلمان” [که به اختصار RO-DT نامیده می‌شود] از طریق آزمون تست‌داف به دست آورد. این آزمون طبق ماده 4 RO-DT به دو صورت (کاغذی و دیجیتال) با اعتبار یکسان وجود دارد.

  اگر متقاضی کلُیه بخش‌های امتحان را حداقل در سطح 4 تست‌داف پشت سر گذاشته باشد، مطابق با ماده 4 بند 5 RO-DT مهارت زبانی وی برای تحصیل، در هنگام پذیرش یا ثبت نام بدون محدودیت در کلیه دوره‌ها و مقاطع تحصیلی قابل اثبات است. با رسیدن به سطح 5 (در کلُیه بخش‌های امتحان)، دانش بالایی از زبان آلمانی در مهارت مورد نظر یا در کل مهارت‌ها به اثبات می‌رسد. سطح 5 تست‌داف بالاتر از سطح مورد نیاز برای پذیرش یا ثبت نام است. طبق ماده 1 بندهای 3، 4 و 5 در ارتباط با ماده 4 بند 7 RO-DT، با مصوبه دانشگاه مربوطه برای اهداف تحصیلی خاصی می‌توان پیش‌شرط‌های زبانی پایین‌تری برای ورود به دانشگاه تعیین کرد.

  شرط لازم برای کسب اجازه شرکت در تست‌داف، پرداخت هزینه این آزمون است که مبلغ آن توسط دفتر مرکزی آزمون آلمان تعیین می‌شود.

  تاریخ آزمون و موعد ثبت نام در آن از سوی دفتر مرکزی تعیین شده و توسط این دفتر و همچنین شعبات مجاز آن اعلام می‌گردد.

  اگر شرکت‌کننده‌ای هنگام ثبت‌نام، با دلایلی قانع‌کننده اثبات کند که به دلیل معلولیت جسمی طولانی‌مدت یا دائمی نمی‌تواند امتحان را -کامل یا به تفکیک بخش‌ها- به شکلی که تعیین شده انجام دهد، شعبه برگزاری آزمون می‌تواند ضمن توافق با دفتر مرکزی اجازه دهد که امتحانات برای ایشان با زمانی بیشتر یا به صورتی دیگر برگزار شود. برای این منظور ممکن است ارائه گواهی پزشکی لازم باشد.

2) هدف از آزمون
 • تست‌داف به سنجش چهار مهارت خواندن و درک مطلب، شنیداری، نوشتاری و گفتاری می‌پردازد؛ بنابراین از چهار قسمت تشکیل می‌شود. نمرات کسب شده در هر یک از این بخش‌ها، ذیل یکی از سه سطحی که با عنوان تست‌داف 3، 4 و 5 مشخص شده‌اند، طبقه‌بندی می‌شوند. در مدرک تست‌داف، نتایج آزمون به تفکیک مهارت‌ها نشان داده می‌شود تا عملکرد متقاضیان به شکلی دقیق و متمایز به دانشگاه‌ها عرضه گردد. در مدل دیجیتالی آزمون به ازای هر قسمت امتیازی بین 0 تا 20 و برای کل قسمت‌ها امتیازی بین 0 تا 80 در نظر گرفته شده‌است. توانایی‌های تعریف شده برای هر یک از سطوح تست‌داف را می‌توانید در وبسایت رسمی این مرکز ملاحظه کنید.
3) برگزاری آزمون
 • آزمون تست‌داف در داخل و خارج آلمان تحت نظارت دفتر مرکزی برگزار می‌شود. شعبات آزمون به پیشنهاد دفتر مرکزی موسسه تست‌داف از سوی هیئت مدیره این مرکز مجوز فعالیت دریافت می‌کنند.

  این آزمون در دفتر مرکزی موسسه تهیه و تنظیم می‌شود و عملکرد کلیه شرکت‌کنندگان نیز در مرکز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

4) وسایل کمکی
 • استفاده از وسایل کمکی در هیچ یک از قسمت‌های آزمون مجاز نیست. برگه‌های آزمون از سوی دفتر مرکزی ارسال و به وسیله شعبات در اختیار شرکت کنندگان قرار داده می‌شوند، جزئیات بیشتر در این رابطه را دفترچه‌های راهنما  برای شعبات و نمایندگان تنظیم می‌کنند.
5) کناره‌گیری، قصور، تقلب، نقض مقررات
 • اگر متقاضی پس از اتمام مهلت ثبت نام اعلام شده توسط مرکز تست‌داف (بند 1) بخواهد انصراف دهد یا اگر به دلایل دیگر در آزمون شرکت نکند، هزینه پرداختی به وی بازگردانده نخواهد شد.

  شایان ذکر است در جهت کاهش آسیب های ناشی از فعالیت افراد سودجو نسبت به اخذ وجه های غیر متعارف جهت ثبت نام داوطلبین آزمون TestDaF و ایضا ذیل فعالیت های اداری مشمول ثبت نام و … ، انصراف از آزمون های رزرو شده مشمول پرداخت و عودت هزینه رزرو نمیشود.

  چنانچه داوطلبی سعی کند به وسیله تقلب یا استفاده از ابزارهای کمکی بر نتیجه آزمون اثر بگذارد، از حضورش در امتحان ممانعت به عمل آمده، گواهی‌اش صادر نمی‌شود و هزینه پرداختی به وی بازگردانده نخواهد شد.همچنین آکادمی این حق را برای خود محفوظ می دارد تا نسبت به اعاده دادرسی در مراجع قضایی اقدام نماید.

6) اعتراض به نتایج
 • ظرف چهار هفته از اعلام نتایج، داوطلب می‌تواند به مرکز اصلی آزمون های تستداف تقاضای کتبی جهت تجدیدنظر ارائه دهد. برای این منظور ممکن است نیاز به پرداخت هزینه باشد.

7) اجرای آزمون، تغییرات
 • آیین‌نامه آزمون پس از تصویب هیئت مدیره موسسه تست‌داف به تاریخ 03 ژوئن 2004 در بن و مصوبات کنفرانس روسای دانشگاه‌ها به تاریخ 08 ژوئن 2004 و کنفرانس وزرای آموزش و پرورش به تاریخ 25 ژوئن 2004، لازم‌الاجراست.

  هرگونه تغییرات در این آیین‌نامه، به پیشنهاد هیئت مدیره موسسه تست‌داف طبق ماده 10 بند 2 RO-DT انجام خواهد پذیرفت.

8) انصراف
 • انصراف و استرداد هزینه آزمون تنها تا پایان دوره ثبت نام (مندرج در جدول زمانبندی) با کسر 15 درصد هزینه های دفتری و خدمات، امکان پذیرخواهد بود.همچنین پس از پایان ثبت نام دوره، ایفاد انصراف و استرداد هزینه امکان پذیر نمی باشد. شایان ذکر است هزینه آزمون به صورت علی الحساب محاسبه خواهد گردید.لازم به ذکر است در صورت پیش آمد حوادث قهری و غیر مترقبه(اعم از شیوع بیماری، سیل، زلزله و … )، آزمون داوطلب به دوره ی بعدی که از قبل توسط مرکز TestDaF  مشخص گردیده، موکول میگردد. 

9) روند انصراف
 • در صورت عدم ثبت تان نامبر : درخواست خودرا مبنی برانصراف به فارسی و به همراه شماره شبا به نام خودتان در منو ارتباط با ما ، ثبت درخواست ، بخش آزمون تستداف ارسال کرده و مبلغ پرداختی آزمون با کسر 15 درصد به شماره شبا ارسال شده بعد از 14 روز از زمان ثبت ایمیل انصراف واریز میگردد.
 • در صورت ثبت تان نامبر : وارد پروفایل کاربری تستداف شده قسمت Meine Prüfung زیر منو Anmeldedaten رو انتخاب کنید.
  در مرحله بعد گزینه Abmelden را انتخاب کنید و انصراف خودتون رو تایید کنید.
  سپس درخواست خودرا مبنی برانصراف به فارسی و به همراه شماره شبا به نام خودتان در منو ارتباط با ما ، ثبت درخواست ، بخش آزمون تستداف ارسال کرده و مبلغ پرداختی آزمون با کسر 15 درصد به شماره شبا ارسال شده بعد از 14 روز از زمان ثبت ایمیل انصراف واریز میگردد.
10) نکات مهم

1- به همراه داشتن Zulassungsschreiben ( موجود در پروفایل کاربری سایت TestDaF ) الزامی می باشد.در صورت عدم به همراه داشتن این مهم از ورود داوطلب به جلسه آزمون خودداری خواهد شد.
2- کاربر می بایست در بازه ی ثبت نام نسبت به ساخت پروفایل کاربری در سایت TestDaF اقدام نماید.
3-تنها کارت شناسایی معتبر اعم از اصل پاسپورت،کارت ملی هوشمند و یا شناسنامه جدید جهت احراز هویت داوطلب مورد تایید می باشد.شایان ذکر است مدرک شناسایی همراه داوطلب باید با مدرک انتخابی و اعلامی در سایت TestDaF یکسان باشد.در غیر این صورت داوطلب از حضور در جلسه آزمون محروم خواهد شد.
4- درصورت عدم در دسترس بودن پاسپورت یا کارت شناسایی معتبر مراتب را به آکادمی اطلاع رسانی نمایید.
5-کاربر می بایست پس از اطلاع رسانی موسسه نسبت به دریافت TAN Number خود از سایت آکادمی اقدام نماید.

6- هزینه آزمون ها به صورت علی الحساب می باشد و براساس نوسانات نرخ ارز مشمول تا یک هفته قبل از زمان آزمون محاسبه گردیده و داوطلب ملزم به پرداخت ما به تفاوت هزینه مذکور با هزینه ثبت نامی می باشد.شایان ذکر است در صورت کاهش محسوس نرخ ارز تا یک روز قبل از زمان آزمون ، ما به تفاوت هزینه مذکور با هزینه ثبت نامی به داوطلب عودت داده خواهد شد.