| ثبت نام آزمون ÖSD

colorize
هدست های پیشرفته به همراه تجهیزات زیر ساختی حرفه ای
colorize
تنوع زمانی و شعب متعدد برگزاری آزمون های ÖSD در ایران
colorize
پنل کاربری هوشمند ، کارنامه حرفه ای ، زمانبندی و ثبت نام

| سطوح آزمون ÖSD

آزمون ÖSD A1

درباره آزمون ÖSD A1​

هدف از آزمون

شرکت کنندگان جهت پذیرش در آزمون سطح A1 ( سطح مبتدی) باید قادر به درک موضوعات کلی و ساده در موقعیت های روزمره بوده و بتوانند با دیگران گفتگو کنند. سطح A1 جهت آماده سازی زبان آموزان از سنین 14 سال به بالا می باشد و توانایی های زبان آموزان در موقعیت های ساده روزمره با موضوعاتی متداول را نشان می دهد.در این سطح زبان آموزان در چهارمهارت خواندن، شنیدن، نوشتن و صحبت کردن مورد آزمایش قرار می گیرند و تاکید و تمرکز بیشتر این آزمون بر دو مهارت خواندن و شنیدن می باشد.داوطلبان برای رسیدن به سطح این آزمون بسته به معلومات قبلی و متد یادگیری معمولا نیاز به 160 واحد درسی 45 دقیقه ای دارند.

شرح آزمون

این آزمون متشکل از دو بخش کتبی و شفاهی میباشد که داوطلب میبایست در هر بخش حد نصاب نمره قبولی را کسب نماید و در صورتی که در هر بخش نتواند به حد نصاب نمره قبولی برسد، به مدت یک سال فرصت دارد که در آزمون آن بخش شرکت نماید و نمره حد نصاب را کسب نماید. حداقل نمره قبولی در بخش کتبی کسب نمره 38 از 75 و برای شفاهی کسب نمره 12 از 25 میباشد . حداقل نمره قبولی در کل این آزمون کسب نمره 50 از 100 میباشد.

Lesen

این بخش شامل سه متن متفاوت و ساده از کشورهای آلمان، اتریش و سوئیس می باشد و شرکت کنندگان باید پس از خواندن این متن ها بتوانند به سوالات مربوط به هریک از متون پاسخ دهند

مدت زمان پاسخ به این بخش 25 دقیقه می باشد

حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 6 از 30 میباشد 

ZA1 Modellsatz Lesen

Hören

این بخش شامل سه قسمت شنیداری می باشد که گفتگوهایی کلی و جزئی ولی ساده به لهجه های آلمانی ، اتریشی و سوئیسی میشوند.شرکت کنندگان باید بتوانند به سوالات مربوط به هر یک از بخش های شنیداری پاسخ دهند.

مدت زمان پاسخ به این بخش تقریباً 10 دقیقه می باشد.

حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 6 از 30 میباشد 

ZA1 Modellsatz Hören

Schreiben

در این قسمت فرمی قرار دارد که شرکت کننده باید اطلاعات خواسته شده در این فرم را اضافه نماید.متن با استفاده از معیارهای تعریف شده ارزیابی می شود (مشاهده فرم ارزیابی).

مدت زمان پاسخ گویی این قسمت 20 دقیقه می باشد.

حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 4 از 15 میباشد 

ZA1 Modellsatz Schreiben

Sprechen

این بخش شامل سه قسمت می باشد: داوطلب باید بتواند خود را معرفی کند. توصیف یک تصویر توسط داوطلب به زبانی ساده و ساخت یک دیالوگ برای تصویر خواسته شده به کمک هم گروهی مصاحبه داوطلب با توجه به معیارهای مشخص مورد قضاوت قرار می گیرد (مشاهده فرم ارزیابی).

مدت زمان پاسخ گویی به این قسمت 10 دقیقه می باشد.

حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 12 از 25 میباشد 

ZA1 Modellsatz Sprechen

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اصفهان

آزمون ÖSD A1

آزمون ÖSD A2

 

درباره آزمون ÖSD A2​

هدف از آزمون

شرکت کنندگان جهت پذیرش در آزمون سطح A2 ( سطح مبتدی) باید قادر به درک موضوعات کلی و ساده در موقعیت های روزمره بوده و بتوانند با دیگران گفتگو کنند. سطح A2 جهت آماده سازی زبان آموزان از سنین 14 سال به بالا می باشد و توانایی های زبان آموزان در موقعیت های ساده روزمره با موضوعاتی متداول را نشان می دهد.در این سطح زبان آموزان در چهارمهارت خواندن، شنیدن، نوشتن و صحبت کردن مورد آزمایش قرار می گیرند و تاکید و تمرکز بیشتر این آزمون بر دو مهارت خواندن و شنیدن می باشد.داوطلبان برای رسیدن به سطح این آزمون بسته به معلومات قبلی و متد یادگیری معمولا نیاز به 160 واحد درسی 45 دقیقه ای دارند.

شرح آزمون

این آزمون متشکل از دو بخش کتبی و شفاهی میباشد که داوطلب میبایست در هر بخش حد نصاب نمره قبولی را کسب نماید و در صورتی که در هر بخش نتواند به حد نصاب نمره قبولی برسد، به مدت یک سال فرصت دارد که در آزمون آن بخش شرکت نماید و نمره حد نصاب را کسب نماید. حداقل نمره قبولی در بخش کتبی کسب نمره 35 از 70 و برای شفاهی کسب نمره 10 از 20 میباشد . حداقل نمره قبولی در کل این آزمون کسب نمره 45 از 90 میباشد.

Lesen

این بخش شامل سه متن متفاوت و ساده از کشورهای آلمان، اتریش و سوئیس می باشد و شرکت کنندگان باید پس از خواندن این متن ها بتوانند به سوالات مربوط به هریک از متون پاسخ دهند

مدت زمان پاسخ به این بخش 30 دقیقه می باشد

حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 5 از 25 میباشد 

ZA2 Modellsatz Lesen

Hören

این بخش شامل سه قسمت شنیداری می باشد که گفتگوهایی کلی و جزئی ولی ساده به لهجه های آلمانی ، اتریشی و سوئیسی میشوند.شرکت کنندگان باید بتوانند به سوالات مربوط به هر یک از بخش های شنیداری پاسخ دهند.

مدت زمان پاسخ به این بخش تقریباً 15 دقیقه می باشد.

حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 6 از 30 میباشد 

ZA2 Modellsatz Hören

Schreiben

در این قسمت فرمی قرار دارد که شرکت کننده باید اطلاعات خواسته شده در این فرم را اضافه نماید.متن با استفاده از معیارهای تعریف شده ارزیابی می شود (مشاهده فرم ارزیابی).

مدت زمان پاسخ گویی این قسمت 30 دقیقه می باشد.

حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 3 از 15 میباشد 

ZA2 Modellsatz Schreiben

Sprechen

این بخش شامل سه قسمت می باشد: داوطلب باید بتواند خود را معرفی کند. توصیف یک تصویر توسط داوطلب به زبانی ساده و ساخت یک دیالوگ برای تصویر خواسته شده به کمک هم گروهی مصاحبه داوطلب با توجه به معیارهای مشخص مورد قضاوت قرار می گیرد (مشاهده فرم ارزیابی).

مدت زمان پاسخ گویی به این قسمت 10 دقیقه می باشد.

حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 10 از 20 میباشد 

ZA2 Modellsatz Sprechen

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اصفهان

آزمون ÖSD A2

آزمون ÖSD B1

 

درباره آزمون ÖSD B1​

هدف از آزمون

در یک همکاری سه ملیتی ،آزمون B1 در فوریه 2013 توسط مرکز ÖSD پیشنهاد شد.این آزمون تحت هر 4 مهارت خواندن ،نوشتن ،صحبت کردن و شنیدن مورد آزمایش قرار می گیرد که برخلاف سطوح دیگر زبان آموز می تواند به صورت جداگانه در زمان های متفاوت این 4 مهارت را امتحان دهد. این آزمون برای داوطلبان 16 سال به بالا و حتی نوجوانان در رده های سنی 12 تا 16 سال پیشنهاد می شود.آزمون B1 محصول همکاری ÖSD و موسسه گوته و همچنین مرکز تحقیقات دانشگاه فرایبورگ  سوئیس و توسط مراکز ÖSD و گوته در سراسر دنیا برگزار می شود.داوطلبان برای رسیدن به سطح این آزمون بسته به معلومات قبلی و متد یادگیری معمولا نیاز به 480 واحد درسی 45 دقیقه ای دارند.

شرح آزمون

این آزمون به صورت مودولار برگزار میشود که داوطلب میبایست در هر مودول حد نصاب نمره قبولی را کسب نماید و در صورتی که در هر مودول نتواند به حد نصاب نمره قبولی برسد، فرصت دارد که در آزمون آن مودول شرکت نماید و نمره حد نصاب را کسب نماید. حداقل نمره قبولی در هر مودول کسب نمره 60 از 100 میباشد .

Lesen

در این بخش شما پست های وبلاگ و ایمیل ها و آرتیکل ها ( مقالات ) روزنامه و آگهی های یک روزنامه و دستورالعمل های کتبی را مطالعه می کنید و می بایست اطلاعات اصلی و جزئیات مهم و همچنین نقطه نظرها و ایده های موجود را شناسایی کنید.

مدت زمان پاسخ به این بخش 65 دقیقه می باشد

حداقل نمره قبولی در این مودول کسب نمره 60 از 100 میباشد 

ZB1 Modellsatz Lesen

Hören

در این بخش شما گفتگوهای غیر رسمی مانند گفتگوهای یک برنامه رادیویی ، سخنرانی های کوتاه و ….. را می شنوید و می بایست اطلاعات اصلی و جزئیات مهم را شناسایی کنید.

مدت زمان پاسخ به این بخش تقریباً 40 دقیقه می باشد.

حداقل نمره قبولی در این مودول کسب نمره 60 از 100 میباشد 

ZB1 Modellsatz Hören

Schreiben

در این بخش شما ایمیل ها و نامه های شخصی و رسمی و به صورت کتبی نظرات خود را می نویسید. که با استفاده از معیارهای تعریف شده ارزیابی می شود.

مدت زمان پاسخ گویی این قسمت 60 دقیقه می باشد.

حداقل نمره قبولی در این مودول کسب نمره 60 از 100 میباشد 

ZB1 Modellsatz Schreiben

Sprechen

این بخش شامل سه قسمت می باشد: داوطلب باید بتواند خود را معرفی کند. توصیف یک تصویر توسط داوطلب به زبانی ساده و ساخت یک دیالوگ برای تصویر خواسته شده به کمک هم گروهی مصاحبه داوطلب با توجه به معیارهای مشخص مورد قضاوت قرار می گیرد (فرم ارزیابی را ببینید).

مدت زمان پاسخ گویی به این قسمت 10 دقیقه می باشد.

حداقل نمره قبولی در این بخش کسب نمره 60 از 100 میباشد 

ZB1 Modellsatz Sprechen

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اصفهان

آزمون ÖSD B1

آزمون ÖSD B2

 

درباره آزمون ÖSD B2​

Für die Prüfung ÖSD Zertifikat B2 sollten die Teilnehmenden fähig sein, sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert auszudrücken und spontan und fließend ein normales Gespräch mit Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern zu führen. Mit dieser Prüfung weisen Deutschlernende sprachliche Kompetenz in Kommuni kationssituationen nach, die über den privaten Bereich hinaus in den (halb-)öffentlichen sowie zum Teil beruflichen Bereich gehen. Im eigenen Spezialgebiet können bereits Texte zu Fachthemen verstanden werden.

Die Prüfung ÖSD Zertifikat B2 wird in den zwei Modulen Schriftliche Prüfung (Lesen, Hören, Schreiben) und Mündliche Prüfung (Sprechen) angeboten. Die Module können einzeln oder in Kombination abgelegt und zertifiziert werden. Werden beide Module an einem Prüfungstermin bestanden, wird ein Gesamtzertifikat ausgestellt. Ebenso erhalten Prüfungsteilnehmende ein Gesamtzertifikat, wenn sie die beiden Module innerhalb eines Jahres an demselben Prüfungszentrum abgelegt und bestanden haben. Bei Bestehen eines einzelnen Moduls wird ein Modulzertifikat ausgestellt.

Die Prüfung wird von jeweils zwei ausgebildeten ÖSD-Prüfenden abgenommen. Diese bewerten anschließend die Prüfungsleistung der Teilnehmenden (siehe Gesamtbogen).  Hier finden Sie die Prüfungsordnung und die Durchführungsbestimmungen.

Mit der folgenden Modellprüfung (= Modellsatz) können Sie sich auf Ihre Prüfung vorbereiten. Sie können hier die Aufgabenblätter Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen sowie die Lösungen und Audio-Dateien herunterladen.

Lesen

Anhand von vier Aufgaben wird das Verstehen unterschiedlicher authentischer Texte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in ihrer Gesamtaussage und in ihren Einzelinhalten überprüft.

Dauer: 90 Minuten

Lesen insgesamt: maximal 20 Punkte

ZB2 Modellsatz Lesen

 
Hören

In zwei Aufgaben wird Global-, Detail- und selektives Verstehen anhand standardsprachlich gesprochener authentischer Hörtexte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz mit allgemeiner und gesellschaftsspezifischer Thematik überprüft.

Dauer: ca. 30 Minuten

Lesen insgesamt: maximal 20 Punkte

Schreiben

Unter Verwendung mehrerer Vorgaben müssen zwei Texte (formelles E-Mail; Argumentation/Meinungsäußerung) verfasst werden, die mittels festgelegter Kriterien (siehe Auswertungsbogen) beurteilt werden.

Dauer: 90 Minuten

Lesen insgesamt: maximal 30 Punkte

Sprechen

Die Einzel- oder Paarprüfung umfasst drei Aufgaben: ein Informationsgespräch, eine Bildbesprechung und eine Diskussion. Das Prüfungsgespräch wird nach festgelegten Kriterien (siehe Auswertungsbogen) beurteilt.

Dauer: Einzelprüfung 15–20 Minuten, Paarprüfung 20–25 Minuten.

Lesen insgesamt: maximal 30 Punkte

ZB2 Modellsatz Sprechen

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اصفهان

آزمون ÖSD B2

آزمون ÖSD C1

 

درباره آزمون ÖSD C1​

Für die Prüfung ÖSD Zertifikat C1 sollten die Teilnehmenden fähig sein, in verschiedenen Situationen des gesellschaftlichen und beruflichen Lebens auch in komplexeren Zusammenhängen zu kommunizieren.

Diese Prüfung stellt den Nachweis einer sprachlichen Kompetenz dar, die sich bereits durch einen hohen Grad an Korrektheit und situationsspezifischer Angemessenheit auszeichnet.

Die Prüfung ÖSD Zertifikat C1 richtet sich besonders an Deutschlernende, die an einer deutschsprachigen Universität studieren möchten. Sie wird für Lernende ab 16 Jahren sowie in einer Version für Jugendliche ab 14 Jahren angeboten.

Die Prüfung ÖSD Zertifikat C1 besteht aus den zwei Modulen Schriftliche Prüfung (Lesen, Hören, Schreiben) und Mündliche Prüfung (Sprechen).

Prüfungsdurchführung

Die Prüfung ÖSD Zertifikat C1 wird in den zwei Modulen Schriftliche Prüfung (Lesen, Hören, Schreiben) und Mündliche Prüfung (Sprechen) angeboten. Die Module können einzeln oder in Kombination abgelegt und zertifiziert werden. Werden beide Module an einem Prüfungstermin bestanden, wird ein Gesamtzertifikat ausgestellt. Ebenso erhalten Prüfungsteilnehmende ein Gesamtzertifikat, wenn sie die beiden Module innerhalb eines Jahres an demselben Prüfungszentrum abgelegt und bestanden haben. Bei Bestehen eines einzelnen Moduls wird ein Modulzertifikat ausgestellt.

Die Prüfung wird von jeweils zwei ausgebildeten ÖSD-Prüfenden abgenommen. Diese bewerten anschließend die Prüfungsleistung der Teilnehmenden (siehe Gesamtbogen). Auf Wunsch ist eine Einsichtnahme in den Auswertungsbogen möglich. Hier finden Sie die Prüfungsordnung und die Durchführungsbestimmungen.

Modellprüfung

Mit der folgenden Modellprüfung (= Modellsatz) können Sie sich auf Ihre Prüfung vorbereiten. Sie können hier die Aufgabenblätter Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen sowie die Lösungen und Audio-Dateien herunterladen.

Lesen

Anhand von vier Aufgaben wird das Verstehen unterschiedlicher authentischer Texte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz in ihrer Gesamtaussage und in ihren Einzelinhalten überprüft.

Dauer: 90 Minuten

Lesen insgesamt: maximal 20 Punkte

Bestehensgrenze: mindestens 10 Punkte

weniger als 10 Punkte: gesamte schriftliche Prüfung nicht bestanden

ZC1 Modellsatz Lesen

 
Hören

 selektives Verstehen anhand standardsprachlich gesprochener authentischer Hörtexte aus Österreich, Deutschland und der Schweiz mit allgemeiner und gesellschaftsspezifischer Thematik überprüft.

Dauer: ca. 40 Minuten

Lesen insgesamt: maximal 20 Punkte
Bestehensgrenze: mindestens 10 Punkte
weniger als 10 Punkte: gesamte schriftliche Prüfung nicht bestanden

ZC1 Modellsatz Hören

 
Schreiben

Unter Verwendung mehrerer Vorgaben müssen zwei Texte (formelles E-Mail; Argumentation/Meinungsäußerung) verfasst werden, die mittels festgelegter Kriterien (siehe Auswertungsbogen) beurteilt werden.

Dauer: 90 Minuten

Lesen insgesamt: maximal 30 Punkte
Bestehensgrenze: mindestens 15 Punkte
weniger als 15 Punkte: gesamte schriftliche Prüfung nicht bestanden

ZC1 Modellsatz Schreiben

 
Sprechen

Die Einzel- oder Paarprüfung umfasst drei Aufgaben: ein Informationsgespräch, eine Bildbesprechung und eine Diskussion. Das Prüfungsgespräch wird nach festgelegten Kriterien (siehe Auswertungsbogen) beurteilt.

Dauer: Einzelprüfung 15–20 Minuten.

Lesen insgesamt: maximal 30 Punkte
Bestehensgrenze: mindestens 18 Punkte
weniger als 18 Punkte: gesamte Mündlich Prüfung nicht bestanden

ZB2 Modellsatz Sprechen

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اصفهان

آزمون ÖSD C1