دوره های حضوری ، مجازی

اطلاعات دوره C1.1 :

 • روزهای : شنبه ،چهارشنبه | ساعت: 12:00-14:30
 • طول هر ترم 2 ماه | هرترم 40 ساعت تدریس 
 • هزینه هرترم : 4.800.000 تومان
 • شروع دوره : 29 شهریورماه

نام نویسی سطح C1

اطلاعات دوره Hybrid :

 • دوره شامل 3 ترم ( B2.1 – B2.2 – B2.3 ) می باشد.
 • طول هر ترم 2 ماه | هرترم 48 ساعت تدریس 
 • 35 ساعت تدریس مجازی | 13 ساعت حضوری
 • هرماه 5 ساعت به صورت حضوری | 3 ساعت حضوری در جلسه پایانی ( تست و آزمون )
 • شروع دوره : 30 شهریورماه
 • روزهای : یکشنبه ،سشنبه ،پنجشنبه ،جمعه 
 • هزینه هرترم : 4.500.000 تومان

رزرو  | ثبت نام دوره سطح B2.1

اطلاعات دوره +B2:

 • 20 ساعت تدریس
 • با ارائه جزوه تخصصی
 • شروع دوره : 30 شهریور ماه
 • روزهای کلاس : پنجشنبه ها | ساعت 9:00 – 11:00
 • هزینه هرترم : 2.140.000 تومان

رزرو  | ثبت نام دوره سطح +B2

اطلاعات دوره B2:

 • 48 ساعت تدریس
 • 3 ترم 2 ماهه
 • شروع دوره : 29 شهریورماه
 • روزهای کلاس : دوشنبه و پنجشنبه | ساعت 12:00 – 15:00
 • هزینه هرترم : 4.800.000 تومان

رزرو  | ثبت نام دوره سطح B2