| دوره های مجازی آلمانی

colorize
تنوع زمانی و شعب متعدد برگزاری دور ه های آلمانی
colorize

دوره ویژه کادر درمان به صورت مجازی

پیش نیاز دوره : مدرک زبان و یا گواهی قبولی سطح B1

colorize
پنل کاربری هوشمند ، تقویم کلاسی ، کارنامه وثبت نام
colorize
مشاوره و پشتیبانی آنلاین و تلفنی با تیم حرفه ای
خدمات آموزشی آکادمی
 • ارائه جزوه رایگان برای هر سطح مجزا
 • اینترنت نامحدود
 • دوره آمادگی آزمون رایگان 

| سطوح دوره ها

سطح A1.1

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح A1.1

سطح A1.2

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح A1.2

سطح A2.1

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح A2.1

سطح A2.2

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح A2.2

سطح B1.1

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح B1.1

سطح B1.2

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح B1.2

سطح B2.1

 

64 واحد درسی

 ترمیک : دو جلسه در هفته  | هر جلسه سه ساعت | هرترم  دو ماه 

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح B2.1
سطح
زمان
مدت دوره
هزینه دوره
ثبت نام
A1.1
فرد عصر 20:00 – 17:00
1403/01/26- 1403/03/08
A1.1
زوج ظهر 17:00 – 14:00
1403/02/01- 1403/03/19
A1.1
زوج ظهر 17:00 – 14:00
1402/12/19- 1403/02/22
4.400.000 تومان
A1.1
زوج عصر 20:00 – 17:00
1402/12/07- 1403/02/08
4.400.000 تومان
B2.1
یکشنبه-سه شنبه 17:00-14:00
1402/12/08- 1403/02/06
4.800.000 تومان
A1.1
زوج شب 22:00 – 20:00
1402/12/21- 1403/03/02
4.600.000 تومان
A1.1
شنبه-چهارشنبه 20:00 – 17:00
1402/12/12- 1403/03/23
4.600.000 تومان
A1.1
فرد صبح 12:00 – 9:00
1402/11/08- 1402/12/20
جاری
A1.1
فرد عصر 20:00 – 17:00
1402/11/08- 1403/01/16
جاری
A2.1
زوج صبح 12:00 – 09:00
1402/11/07- 1402/12/19
جاری
A2.2
فرد ظهر 17:00 – 14:00
1402/10/29- 1402/12/10
جاری
B1.2
زوج عصر 20:00-17:00
1402/10/27- 1402/12/14
جاری
B2.3
دوشنبه-چهارشنبه 20:00-17:00
1402/10/20- 1402/12/14
جاری

اطلاعات دوره ویژه کادر درمان :

 • پیش نیاز دوره : مدرک زبان و یا گواهی قبولی سطح B1
 • روز های : شنبه | طول دوره : 16 ساعت
 • شروع دوره : 19 اسفند | ساعت: 14:00-12:00
 • هزینه هرترم : 3.200.000 تومان

نام نویسی دوره:

اطلاعات دوره C1.1 :

 • روزهای : شنبه ،دوشنبه | ساعت: 17:00-19:30
 • طول هر ترم 2 ماه | هرترم 48 ساعت تدریس 
 • هزینه هرترم : 4.800.000 تومان
 • شروع دوره : 12 اسفند ماه

نام نویسی سطح C1

ثبت نام دوره مجازی
| انواع دوره ها