| دوره های مجازی آلمانی

colorize
تنوع زمانی و شعب متعدد برگزاری دور ه های آلمانی
colorize

دوره ویژه کادر درمان به صورت مجازی

پیش نیاز دوره : مدرک زبان و یا گواهی قبولی سطح B1

colorize
پنل کاربری هوشمند ، تقویم کلاسی ، کارنامه وثبت نام
colorize
مشاوره و پشتیبانی آنلاین و تلفنی با تیم حرفه ای
خدمات آموزشی آکادمی
 • ارائه جزوه رایگان برای هر سطح مجزا
 • 10 گیگ اینترنت رایگان در طول ترم
 • دوره آمادگی آزمون رایگان 
 • دوره مکالمه رایگان توسط استاد انجل یا استاد مشایخ

| سطوح دوره ها

سطح A1.1

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح A1.1

سطح A1.2

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح A1.2

سطح A2.1

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح A2.1

سطح A2.2

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح A2.2

سطح B1.1

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح B1.1

سطح B1.2

 

80 واحد درسی

فشرده : سه جلسه در هفته | هر جلسه سه ساعت |   یک ماه و نیم

فوق فشرده  : هر روز | هر جلسه سه ساعت |  سه هفته

دوره ویژه جمعه : هر جلسه چهار ساعت | حدودا 3 ماه

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح B1.2

سطح B2.1

 

64 واحد درسی

 ترمیک : دو جلسه در هفته  | هر جلسه سه ساعت | هرترم  دو ماه 

| ثبت نام  

شعبه تهران  |  شعبه شیراز   |  شعبه اتریش

سطح B2.1
ورود به کلاس های مجازی
استاد انجل

هیچ گونه کلاس مجازی برای این استاد تعریف نشده است.

استاد بیات

هیچ گونه کلاس مجازی برای این استاد تعریف نشده است.

استاد محمدیان
استاد پیروزمند
سطح
زمان
مدت دوره
هزینه دوره
ثبت نام
A1.1
زوج صبح 12:00 – 09:00
1402/07/08 – 1402/08/22
4.400.000 تومان
A1.1
شنبه-چهارشنبه 20:00 – 17:00
1402/07/15 – 1402/09/08
4.600.000 تومان
A1.1
فرد عصر 20:00 – 17:00
1402/07/16 – 1402/08/30
4.400.000 تومان
B2.1
یکشنبه-سه شنبه 17:00 – 14:00
1402/07/04 – 1402/08/30
4.800.000تومان
A1.1
صبح ها 12:00 – 09:00
1402/07/08 – 1402/08/01
4.600.000تومان
A1.1
جمعه ها 13:00 – 09:00
1402/07/28 – 1402/11/06
4.600.000 تومان
A1.1
زوج عصر 20:00 – 17:00
1402/06/04 – 1402/07/22
جاری
A1.1
فرد صبح 12:00 – 09:00
1402/06/05 – 1402/07/25
جاری
A1.1
دوشنبه-چهارشنبه 22:00 – 20:00
1402/05/23- 1402/08/15
جاری
A1.2
فرد عصر 20:00 – 17:00
1402/05/26 – 1402/07/25
جاری
A1.2
فرد عصر 20:00 – 17:00
1402/06/14 – 1402/08/04
جاری
A2.1
زوج عصر 20:00 – 17:00
1402/05/18 – 1402/07/03
جاری
B1.1
فرد ظهر 17:00 – 14:00
1402/06/05 – 1402/07/27
جاری

اطلاعات دوره ویژه کادر درمان :

 • پیش نیاز دوره : مدرک زبان و یا گواهی قبولی سطح B1
 • روز های : شنبه | طول دوره : 16 ساعت
 • شروع دوره : 4 مهر | ساعت: 14:00-12:00
 • هزینه هرترم : 3.200.000 تومان

نام نویسی دوره:

اطلاعات دوره ویژه پیوست خانواده :

 • دوره فوق فشرده پیوسته A1
 • به همراه آزمون ösd سطح A1 ، دوره آمادگی آزمون ، کتاب و متریال آموزشی
 • طول دوره : 45 روز ( 160 واحد درسی )
 • شروع دوره : 15 مهر | ساعت : 20:00-17:00
 • هزینه دوره : 18.100.000

نام نویسی دوره:

اطلاعات دوره ویژه تحصیل و کار :

 • دوره فوق فشرده پیوسته A2
 • به همراه آزمون ösd سطح A2 ، دوره آمادگی آزمون ، کتاب و متریال آموزشی
 • طول دوره : 90 روز ( 320 واحد درسی )
 • شروع دوره : 15 مهر | ساعت : 20:00-17:00
 • هزینه دوره : 27.600.000

ثبت نام دوره:

ثبت نام دوره مجازی
| انواع دوره ها