قوانین دوره های آلمانی انجل
1- تعیین سطح
 • 1- تمامی مراجعه کنندگان محترم قبل از ثبت نام اصلی در سطوح بالاتر از A1.1 ملزم میباشند در آزمون تعیین سطح که توسط یکی از کارشناسان مورد تأیید موسسه برگزار می گردد، شرکت نمایند.
 • 2- تعیین سطح دارای سه ماه اعتبار می باشد. همچنین زبان آموز مجاز به نشستن در کلاس بالاتر یا پایین تر از سطح تعیین شده نمی باشد مگر در مواقع مورد تشخیص توسط کارشناس آموزش.
 • 3- مؤسسه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از برگزاری کلاس هایی که داوطلبین شرکت در آن بسیار کم هستند خودداری کند. در چنین حالتی به زبان آموز این امکان داده میشود که کلاس خود را تغییر دهد یا شهریه خود را پس بگیرد.
2- ثبت نام دوره های زبان آلمانی
 • 1- تکمیل تعهد نامه ثبت نام ، ارائه مدرک هویت شامل کارت ملی و تکمیل مدارک ثبت نام توسط متقاضیان محترم.
 • 2- زبان آموزان محترم لازم است قبل از ثبت نام قطعی از ساعت دقیق کلاس در سطح خویش، با مراجعه به سایت و یا سؤال از کارشناس مربوطه، اطلاعات کافی کسب نموده و در صورت نیاز پس از مشورت با خانواده، اقدام به ثبت نام نمایند.
 • 3- تعیین مدرس برای هرکلاس، ادغام کلاس های مشابه، لغو کلاس هایی که به حد نصاب نرسیده اند، محل برگزای کلاس و انتقال زبان آموزان از کلاسی به کلاس دیگر و زمان پایان و آغاز هر ترم بر عهده مؤسسه و مرکز آموزش بوده و زبان آموزان مجاز به دخالت در امور اجرایی مرکز نمی باشند.یادآور میشود که دوره ها تنها در صورتی که به حد نصاب نرسد، به صورت مختلط برگزار میگردد.
 • 4- تعداد زبان آموزان هر دوره به طور‌ میانگین 14 نفر، حداقل 10 و حداکثر 20 می‌باشد. تعداد ساعت ارائه شده جهت دوره های با کمتر از 10 زبان آموز در صورت تشکیل 54 ساعت میباشد.
 • 5-کلاس حضوری شما در موارد قهری مثل : سیل، زلزله، شیوع بیماری ،اغتشاش که همه گیر بوده،حتما به صورت مجازی (با همان هزینه بلافاصله جلسه بعد ) برگزار خواهد شد.
 • 6-استاد حق 3 جلسه غیبت را دارد.
 • 7- در طول ترم ، با صلاح دید مدیریت با توجه نحوه تدریس استاد و کیفیت سنجی در زمینه اخلاقی امکان تعویض استاد وجود دارد.
 • 8-شخص میبایست حتما با کد ملی خود ثبت نام را انجام دهد.
3- قوانين انصراف
 • 1- چنانچه دانش پذیر به هر دلیل تا دوهفته قبل از شروع دوره درخواست انصراف دهد 10 درصد از مبلغ شهریه ، از 8 الی 10 روز قبل از شروع دوره 15 درصد و از یک هفته و یا کمتر از یک هفته تا شروع دوره، 30 درصد از مبلغ شهریه پرداختی کسر خواهد شد و مابقی مسترد میگردد.
 • 2- ایضا چنانچه درخواست انصراف دانش پذیر پس از شروع دوره و یا تا 6 جلسه ایفاد گردد، 70 درصد از هزینه شهریه پرداختی کسر و مابقی مسترد میگردد.
 • 3- در صورتی که انصراف زبان آموز به دلیل لغو کلاس از طرف مؤسسه بوده باشد زبان آموز در هر زمانی تا قبل از پایان ترم میتواند جهت دریافت وجه اقدام نموده و وجه کامل پرداختی را مسترد نماید.
4- تعهدات دانش پذیر
 • 1- حضور به موقع و فعال در کلاس های آموزشی، انجام وظایف علمی و تکالیف محول شده از طرف استاد، شرکت در بحث ها و مکالمات های درسی و کلاسی، عدم غیبت در جلسات آموزشی، ارائه انتقادات و پیشنهادات سازنده به مؤسسه و استاد جهت افزایش کیفیت آموزشی کلاس، شرکت در نظرسنجی از کلاس در پایان ترم و توجه به تمامی قوانین و مقررات آموزشی مؤسسه.
 • 2- رعایت مقررات مؤسسه در مورد وضع ظاهری و پوشش لباس های متعارف محیط های آموزشی.
 • 3- رعایت کامل قوانین مربوط به غیبت مجاز، نظم، عدم مداخله در امور اجرایی مرکز آموزش، انصراف، رعایت حرمت و احترام همکلاسی و استاد کلاس .
 • 4- رعایت شئونات اسلامی برای کلیه زبان آموزان الزامی بوده و زبان آموزان خانم ملزم به رعایت حجاب و پوشش اسلامی میباشند. بدیهی است مرکز ثبت نام جهت ایجاد محیط آرام و مورد تأکید خانواده های محترم و زبان آموزان گرامی، از حضور آن دسته از زبان آموزان که رعایت موارد مذکور را نمی نمایند در کلاس ها ممانعت نموده و از ثبت نام ایشان در ترم بعد معذور می باشد.
 • 5- عدم استعمال دخانیات در محیط آموزشی، حیاط مرکز آموزش و اطراف مرکز.
 • 6- حفظ احترام به عقاید شخصی و قومیتی همکلاسی و استاد خویش از ضروریات یک محیط آرام تحصیلی می باشد. رعایت حرمت شخصیت ها، عقاید و مناسبت های مذهبی ادیان، مذاهب و قومیت های مختلف مورد تأکید می باشد و از ورود به مباحث سیاسی و مذهبی در مکالمات درسی و کلاسی جداً پرهیز نمایید.