قوانین دوره های آموزشی آکادمی

الف) تعیین سطح: 

1- تمامی مراجعه کنندگان محترم قبل از ثبت نام اصلی ملزم میباشند در آزمون تعیین سطح که توسط یکی از کارشناسان مورد تأیید موسسه برگزار می گردد، شرکت نمایند.
2- تعیین سطح دارای سه ماه اعتبار می باشد. همچنین زبان آموز مجاز به نشستن در کلاس بالاتر یا پایین تر از سطح تعیین شده نمی باشد مگر در مواقع مورد تشخیص توسط کارشناس آموزش.
3- مؤسسه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از برگزاری کلاس هایی که داوطلبین شرکت در آن بسیار کم هستند خودداری کند. در چنین حالتی به زبان آموز این امکان داده میشود که کلاس خود را تغییر دهد یا شهریه خود را پس بگیرد.
ب) ثبت نام:
1- تکمیل تعهد نامه ثبت نام ، ارائه مدرک هویت شامل کارت ملی و تکمیل مدارک ثبت نام توسط متقاضیان محترم.
2- زبان آموزان محترم لازم است قبل از ثبت نام قطعی از ساعت دقیق کلاس در سطح خویش، با مراجعه به برد یا سؤال از کارشناس مربوطه، اطلاعات کافی کسب نموده و در صورت نیاز پس از مشورت با خانواده، اقدام به ثبت نام نمایند.
3- تعیین مدرس برای هرکلاس، ادغام کلاس های مشابه، لغو کلاس هایی که به حد نصاب نرسیده اند، محل برگزای کلاس و انتقال زبان آموزان از کلاسی به کلاس دیگر و زمان پایان و آغاز هر ترم بر عهده مؤسسه و مرکز آموزش بوده و زبان آموزان مجاز به دخالت در امور اجرایی مرکز نمی باشند.یادآور میشود که دوره ها تنها در صورت به حد نصاب نرسد به صورت مختلط برگزار میگردد.
4- تعداد زبان آموزان هر دوره به طور‌ میانگین 14 نفر، حداقل 12 و حداکثر 25 می‌باشد. تعداد ساعت ارائه شده جهت دوره های با کمتر از 12 زبان آموز در صورت تشکیل 45 ساعت میباشد.
5-کلاس حضوری شما در موارد قهری مثل : سیل، زلزله، شیوع بیماری ،اغتشاش که همه گیر بوده،حتما به صورت مجازی (با همان هزینه بلافاصله جلسه بعد ) برگزار خواهد شد.
6-استاد حق 3 جلسه غیبت را دارد.
7- در طول ترم ، با صلاح دید مدیریت با توجه نحوه تدریس استاد و کیفیت سنجی در زمینه اخلاقی امکان تعویض استاد وجود دارد.
8-شخص میبایست حتما با کد ملی خود ثبت نام را انجام دهد.
ج) تعهدات زبان آموز در طول برگزاری دوره آموزشی:
1- حضور به موقع و فعال در کلاس های آموزشی، انجام وظایف علمی و تکالیف محول شده از طرف استاد، شرکت در بحث ها و مکالمات های درسی و کلاسی، عدم غیبت در جلسات آموزشی، ارائه انتقادات و پیشنهادات سازنده به مؤسسه و استاد جهت افزایش کیفیت آموزشی کلاس، شرکت در نظرسنجی از کلاس در پایان ترم و توجه به تمامی قوانین و مقررات آموزشی مؤسسه.
2- رعایت مقررات مؤسسه در مورد وضع ظاهری و پوشش لباس های متعارف محیط های آموزشی.
3- رعایت کامل قوانین مربوط به غیبت مجاز، نظم، عدم مداخله در امور اجرایی مرکز آموزش، انصراف، رعایت حرمت و احترام همکلاسی و استاد کلاس .
4- رعایت شئونات اسلامی برای کلیه زبان آموزان الزامی بوده و زبان آموزان خانم ملزم به رعایت حجاب و پوشش اسلامی میباشند. بدیهی است مرکز ثبت نام جهت ایجاد محیط آرام و مورد تأکید خانواده های محترم و زبان آموزان گرامی، از حضور آن دسته از زبان آموزان که رعایت موارد مذکور را نمی نمایند در کلاس ها ممانعت نموده و از ثبت نام ایشان در ترم بعد معذور می باشد.
5- عدم استعمال دخانیات در محیط آموزشی، حیاط مرکز آموزش و اطراف مرکز.
6- حفظ احترام به عقاید شخصی و قومیتی همکلاسی و استاد خویش از ضروریات یک محیط آرام تحصیلی می باشد. رعایت حرمت شخصیت ها، عقاید و مناسبت های مذهبی ادیان، مذاهب و قومیت های مختلف مورد تأکید می باشد و از ورود به مباحث سیاسی و مذهبی در مکالمات درسی و کلاسی جداً پرهیز نمایید.
د) قوانين غيبت:
1- چنانچه غیبت زبان آموز در هر ترم تحصیلی بیش از سه جلسه باشد، زبان آموز در دوره مذکور بنا به صلاحدید مدرس و با تأیید مدیر مرکز آموزش، مردود شناخته می شود.
2- حضور زبان آموز رأس ساعت مقرر در کلاس الزامی بوده و زبان آموزانی که بعد از مدرس وارد کلاس شوند، در لیست حضور و غیاب تاخیر ثبت می گردد و هر سه جلسه تاخیر معادل یک جلسه غیبت محسوب می گردد.
3- در صورت عدم حضور زبان آموز در جلسه پایانی دوره هایی که آزمون پایانی دارند، مردود محسوب می گردند. تبصره: این دسته از زبان آموزان با ارائه مدارک معتبر ومورد قبول شامل مدارک شغلی یا پزشکی، در صورت تایید مدرس کلاس و مدیر مرکز، امکان شرکت در فاینال مجدد را خواهند داشت.
ه) قوانين انصراف :
1- چنانچه زبان آموز به هر دلیل تا 10 روز قبل از شروع دوره اعلام انصراف نماید، 20 درصد از مبلغ شهریه پرداختی و تا 7 روز قبل از شروع دوره اعلام انصراف نماید، 50 درصد از شهریه پرداختی کسر و مابقی به وی مسترد میگردد در غیر اینصورت امکان انصراف وجود ندارد و مبلغی مسترد نمیگردد.
3- نظر به اینکه پس از ثبت نام، از دیگران فرصت ثبت نام سلب میگردد، تعداد متقاضیان زیاد و اینکه کلاس ها با ظرفیت محدود تشکیل میگردد از یک طرف و آماده سازی جزوات ، کتاب و سی دی های کمک آموزشی که آماده می شودو قرارداد اساتید از طرف دیگر، با آغاز دوره و تشکیل کلاس امکان انصراف و بازگشت شهریه به هیچ عنوان امکان پذیر نمیباشد.
4- در صورتی که انصراف زبان آموز به دلیل لغو کلاس از طرف مؤسسه بوده باشد زبان آموز در هر زمانی تا قبل از پایان ترم میتواند جهت دریافت وجه اقدام نموده و وجه کامل پرداختی را مسترد نماید.
و) ساير قوانين و مقررات آموزشی:
1- زبان آموزان گرامی نسبت به شروع و پایان ترم دقت و توجه کافی داشته باشند و از دفتر مؤسسه و یا سایت موسسه تقویم آموزشی را دریافت نمایند.خاطر نشان میگردد به دلیل برگزاری  آزمون های بین المللی ÖSD ممکن است پایان جلسات  تا 2 جلسه به تاخیر بیافتد.
2- زبان آموزان گرامی نسبت به همکاری با مسئول واحد کلاس جهت برگزاری جلسات جبرانی (Make Up) اهتمام ورزند.
3- زبان آموزان محترم می توانند قبل از پایان ترم بدلیل احتمال پرشدن ظرفیت کلاس ها اقدام به پیش ثبت نام نمایند و بعد ازقبولی در سطح خویش سیستم به طور خودکار ثبت نام را قطعی می نماید و در صورت عدم قبولی، امکان استرداد وجه کامل ثبت نام میسر می باشد. موسسه این حق را برای خود محفوظ میدارد که تشکل دوره ها را با 7 روز تعجیل یا تاخیر (بنا به دلایل تعداد متقاضیان، قرارداد های اساتید، محدودیت ظرفیت، برنامه ریزی سالیانه دوره ها و آزمون هاو … ) برگزار نماید.موسسه در صورت تغییر مکان با اطلاع قبلی ( حدود یک ماه قبل از جابجایی ) در قبال تغییر مسافت و مسیر دانشپذیران مسئولیتی به عهده نخواهد گرفت و در پایان مؤسسه هیچ مسئولیتی در قبال کاهش عملکردش به دلیل پیشامد های غیر اختیاری (مانند بلایای طبیعی، سیل، آتش سوزی و یا دستورات اداری و تمامی مشکلات ناشی از آن) که خارج از حوزه اختیارش است ندارد.
4- پس از ثبت نام در کلاس و قبل از شروع دوره تغییر ساعت و روز کلاس امکان پذیر نمی باشد ، مگر با موافقت مدیریت و پرداخت 10 درصد هزینه دوره بابت جابجایی