| موقعیت های شغلی

شرایط ثبت و تایید رزومه ممتحنین : 

  • مدرک تحصیلی مرتبط ( زبان آلمانی ، ادبیات و …)
  • مدرک C2(SehrGut) و یا حداقل C1(SehrGut)
  • سابقه تدریس کلاس به صورت گروهی

شرایط ثبت و تایید رزومه اساتید : 

  • داشتن حداقل مدرک C1(Gut) و یا مشابه آن
  • سابقه تدریس کلاس به صورت گروهی
درخواست همکاری تهران
درخواست همکاری اتریش
درخواست همکاری شیراز
درخواست همکاری اصفهان