دوره های حضوری ، مجازی

اطلاعات دوره Hybrid :

 • دوره شامل 3 ترم ( B2.1 – B2.2 – B2.3 ) می باشد.
 • طول هر ترم 2 ماه | هرترم 48 ساعت تدریس 
 • 35 ساعت تدریس مجازی | 13 ساعت حضوری
 • هرماه 5 ساعت به صورت حضوری | 3 ساعت حضوری در جلسه پایانی ( تست و آزمون )
 • شروع دوره : 9 خرداد ماه
 • روزهای : یکشنبه ،سشنبه ،پنجشنبه ،جمعه 
 • هزینه هرترم : 4.500.000 تومان

رزرو  | ثبت نام دوره سطح B2.1

اطلاعات دوره +B2:

 • 20 ساعت تدریس
 • با ارائه جزوه تخصصی
 • شروع دوره : 9 خرداد ماه
 • روزهای کلاس : پنجشنبه ها | ساعت 9:00 – 11:00
 • هزینه هرترم : 2.140.000 تومان

رزرو  | ثبت نام دوره سطح +B2

اطلاعات دوره C1 :

 • روزهای : پنجشنبه ،جمعه 

نام نویسی سطح C1