آکادمی ‌زبان آلمانی انجل در حال‌حاضر‌‌ در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و وین اتریش ‌اقدام به برگزاری دوره های مقدماتی و‌پیشرفته زبان آلمانی و آزمون های بین المللی‌ زبان آلمانیTestAs،TestDaF و ÖSD مینماید.

سطوح آزمون ÖSD

A1

تهران، شیراز و اصفهان
زمانبندی و ثبت نام

A2

تهران، شیراز و اصفهان
زمانبندی و ثبت نام

B1

تهران، شیراز و اصفهان
زمانبندی و ثبت نام

B2

تهران، شیراز و اصفهان
زمانبندی و ثبت نام

آزمون ÖSD


آزمون ÖSD یا Osterreichische Sprachdiplom Deutsch یک مدرک رسمی زبان آلمانی، اتریشی و سوئیسی است که به منظور اخذ ویزای اقامت یا تحصیل در این کشورها الزامی می باشد. به این مدرک زبان مدرک دیپلم زبان اتریشی نیز می گویند. امتحان ÖSD در سطح بین المللی شناخته شده است و امتحان ها در راستای چهارچوب مرجع مشترک اروپا می باشد. یک لینک پایینش دارد که اطلاعات بیشتر و ثبت نام آزمون ÖSD میباشد.

زمان برگزاری آزمون های شفاهی دوره های گزامت ، ممکن است همزمان در روز برگزاری آزمون کتبی نباشد و با یک روز اختلاف، قبل یا بعد از روز آزمون کتبی برگزار گردد. برای این آزمون تمامی زبان آموزان در رده های سنی زیر مجاز به شرکت هستند.
• ÖSD kID A1: از 10 سال به بالا
• ÖSD kID A2: از10 سال به بالا
• ÖSD ZA1: از14 سال به بالا
• ÖSD ZA2: از14 سال به بالا
• ÖSD ZB1: از16 سال به بالا
• ÖSD ZB1:جوانان از12 سال به بالا
• ÖSD ZDÖ B1: از16 سال به بالا
• ÖSD ZDÖ B1:جوانان از12 سال به بالا
• ÖSD ZB2: از16 سال به بالا
• ÖSD ZB2:جوانان از14 سال به بالا
• ÖSD ZC1: از16 سال به بالا
• ÖSD ZC1:جوانان از14 سال به بالا
• ÖSD ZC2 : از16 سال به بالا
• ÖSD ZC2: زبان اقتصاد از16 سال به بالا
جهت ترویج زبان در کشور های دیگر ، مراکز ÖSD در بخش ها و کشورهای مختلفی برپا شده است. داوطلبان خارجی می توانند در این آزمون ها در تمامی مراکز ÖSD شرکت کنند. جهت ثبت نام، داوطلبین ملزم به ارائه ی مدرک شناسایی معتبر و هم چنین یک نسخه کپی از آن (مدارک معتبر: پاسپورت، کارت ملی هوشمند یا شناسنامه طرح جدید ) هستند.ثبت نام آزمون حتما با کد ملی شخص متقاضی آزمون انجام میگیرد.
داوطلبان باید برای شرکت در آزمون مدارک معتبری چون ( پاسپورت یا کارت ملی هوشمند یا شناسنامه طرح جدید) و یک کپی از این مدارک را ارائه دهند.
علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام ، فقط به صورت آنلاین اقدام کنند.
شرکت کنندگان بعد از ثبت نام در آزمون پسوردی را دریافت می کنند و بعد از دریافت پسورد می توانند مستقیماً به اطلاعات ثبت نام خود در سایت دسترسی پیدا کنند.
هزینه های آزمون بین المللی ÖSD برای هر آزمون همزمان با اعلام تاریخ ثبت نام در جدول مربوطه درج خواهد گردید.

مراکز ÖSD تاریخ امتحانات را اعلام کرده و داوطلبان می توانند جهت ثبت نام در آزمون ها اقدام کنند. مسئولیت صحت اطلاعات خواسته شده در فرم ثبت نام آنلاین به عهده داوطلب بوده و مرکز آزمون هیچ گونه مسئولیتی را درقبال اشتباه ورود اطلاعات در سامانه از سمت داوطلب را ندارد و‌ کلیه هزینه های‌ دریافتی از طرف مرکز ÖSD، جهت چاپ‌ وارسال مجدد مدرک‌ قبولی با اطلاعات‌ صحیح، به عهده داوطلب‌ می‌باشد
ثبت نام آزمون حتما با کد ملی شخص متقاضی آزمون انجام میگیرد.
داوطلبان باید برای شرکت در آزمون مدارک معتبری چون ( پاسپورت یا کارت ملی هوشمند یا شناسنامه طرح جدید) و یک کپی از این مدارک را ارائه دهند.
علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام ، فقط به صورت آنلاین اقدام کنند.
شرکت کنندگان بعد از ثبت نام در آزمون پسوردی را دریافت می کنند و بعد از دریافت پسورد می توانند مستقیماً به اطلاعات ثبت نام خود در سایت دسترسی پیدا کنند.
هزینه های آزمون بین المللی ÖSD برای هر آزمون همزمان با اعلام تاریخ ثبت نام در جدول مربوطه درج خواهد گردید.

اگر کسی در آزمون سعی در تقلب داشته باشد یا از وسایلی جهت تقلب استفاده کند و یا به هر دلیلی مزاحمتی برای بقیه ی داوطلبان ایجاد کند، از ادامه ی آزمون محروم خواهد شد.
اگر حقایق محرومیت از آزمون بعد از اتمام آزمون مشخص شود، کمیته ی انضباطی (هیئت بررسی) تصمیماتی را در رابطه با داوطلب مردود اتخاذ خواهد کرد. در شرایط عادی ارجاع به نیروی انتظامی و اعلام اسم شخص خاطی به سفارت از نتایج این تصمیم گیری میباشد.
داوطلب موظف است صرفا با کد ملی خود اقدام به ساخت پنل و ثبت نام در آزمون نماید.

اعطای امتیاز و محدودیت برای پذیرش یا رد داوطلب در آزمون طبق مقررات ارزیابی ÖSD و قوانین اجرایی ÖSD صورت می گیرد
آزمون سطوح A1-A2-B2-C1 به دو بخش کتبی و شفاهی تقسیم میگردند که داوطلب می‌تواند همزمان در هر دو بخش یا هر بخش از آزمون را در زمان های متفاوت، ثبت نام و شرکت نماید.
جهت اخذ مدرک‌ کامل آزمون های فوق داوطلب میبایستی در‌ هر دو بخش شفاهی و ‌کتبی نمره حد نصاب قبولی کسب نماید.
داوطلب در صورت قبولی در یک بخش،کتبی یا شفاهی، تا یک سال بعد از قبولی، زمان دارد جهت اخذ مدرک کامل در ‌بخش دیگر آزمون در یکی از مراکز ÖSD نمره قبولی نیز کسب نماید .
سطح B1 به صورت مودولار برگزار میگردد که داوطلبین می‌توانند هر 4 مهارت را به صورت مجزا امتحان دهند.
برای هر مهارت مدرکی مجزا صادر میگردد و همانند سایر آزمون ها برای بهبود نمره قبولی و یا در صورت عدم دریافت نمره حد نصاب قبولی، داوطلب میتواند در هر مودول، مجدد آزمون دهد.

اعلام نتایج، حدود 3 الی 4 هفته کاری پس از آخرین آزمون دوره برگزار شده در آن ماه و تحویل مدارک قبولی حدود پنج الی شش هفته پس از آخرین آزمون دوره برگزار شده در آن ماه (درصورت عدم پیش آمدحوادث غیر مترقبه) صورت میگیرد.
شایان ذکر است با توجه به ذکر حوادث غیر‌مترقبه و درج زمان حدود، اعلام نتایج ممکن است تا ۴ هفته کاری‌ بعد از *آخرین روز‌ دوره آزمون به طول بیانجامد.
(*آخرین روز دوره آزمون در وب سایت موسسه” منو زمانبندی آزمون” قابل مشاهد می‌باشد.)
در صورت ایفاد تخلف و تقلب توسط داوطلب در حین اجرای آزمون ها، ایشان تا 3 ماه از شرکت در آزمون های مرکز محروم خواهند گردید.شایان ذکر است هرگونه ثبت نام و پرداخت وجه توسط داوطلب طی سه ماه مذکور ارزش قانونی و حقوقی نداشته و درصورت تحقق این مهم ضمن ابطال آزمون داوطلب هیچ گونه هزینه ای به داوطلب عودت داده نمیشود

شرکت کنندگان می توانند بعد از اعلام نتایج آزمون در صورت قبولی مدرکی را از مرکز ÖSD دریافت کنند.
صدور مدرک گزامت تنها درصورت ایفاد آزمون در سنتر واحد و شهر واحد امکان پذیر می باشد.
در صورت اشتباه در مدرک قبولی از طرف داوطلب یا مرکزآزمون ممکن است ارائه مدرک تا 3 ماه به طول بیانجامد.
مرکز آزمون انجل امکان دریافت مدارک از طریق پست را فراهم کرده است و کارمزدی برای این موضوع در نظر گرفته شده و پس از پرداخت قابل بازگشت به شخص نمیباشد، این درخواست در حال حاضر 72 ساعت پس از اعلام نتایج از طریق ثبت درخواست و پرداخت هزینه خدمات امکان پذیر میباشد.همچنین خاطر نشان میگردد که داوطلب با علم و آگاهی از این موضوع که تمام پیامدهای ناشی از ارسال مدرک را میداند،به این امر اقدام نماید.
*شایان ذکر است داوطلب می تواند شخصی را جهت دریافت مدرک خویش به مرکز آزمون معرفی نماید.شخص تحویل گیرنده باید ذیل بارگذاری فرم درخواست مکتوب داوطلب و به همراه داشتن اصل کارت شناسایی معتبر خویش و داوطلب به مرکز آزمون مراجعه نماید.
داوطلبین می توانند بعد از دریافت مدرک قبولی آزمون در صورت نیاز مجدد به نسخه دیگر آن، ایمیلی شامل متن درخواست صدور مجدد مدرک به زبان آلمانی و یا انگلیسی برای مرکز رسمی ÖSD به آدرس ایمیل duplikat@osd.at ارسال نمایند، در صورت موافقت مرکز آزمون، مدرک به مرکز آزمون شیراز ارسال میگردد که داوطلب با ارائه کارت شناسایی معتبر و پرداخت هزینه های مربوطه میتواند مدرک خود را دریافت نماید.لازم به ذکر است ذیل بازبینی های کیفی مرکز رسمیÖSD ممکن است نتایج نهایی آزمون با نتایج اعلامی اولیه تفاوت داشته باشد و مسئولیتی در این زمینه موسسه به عهده نخواهد داشت.
لازم به ذکر است که حدود 5 الی 6 هفته کاری پس از اتمام دوره آزمون (در صورت عدم وقوع اتفاقات غیر مترقبه) مدارک از مرکز ÖSD در اتریش، به مرکز آزمون ÖSD در شیراز – ایران ارسال میگردد.
مرکز آزمون، مدارک را تا 30 روز به صورت امانت نگهداری میکند و پس از آن در خصوص نگهداری مدارک هیچ گونه مسئولیتی ناشی از معدوم و یا مفقود شدن آن را نمی پذیرد. طبق قوانین بین المللی آزمون در صورتی که تا 6 ماه داوطلب برای دریافت مدارک خود اقدام ننماید مدارک به مرکز آزمون در اتریش عودت داده میشود.

انصراف از شرکت در مودولهای آزمون ، کلاس آمادگی آزمون و کارگاه تخصصی( ایفاد درخواست کتبی انصراف از طریق وب سایت آکادمی ، قسمت ارتباط با بخش آزمون ها) تا یک هفته بعد از ثبت نام با کسر ۲۰ درصد و بعد ازآن تا 35 روز قبل از زمان آزمون و یا کلاس ثبت نام شده مندرج در وب سایت با کسر ۵۰ درصد از هزینه ثبت نام امکانپذیر میباشد. لازم به ذکر میباشد در صورت ثبت نام در بازه زمانی کمتر از 35 روز قبل از زمان آزمون ثبت نام شده مندرج در وب سایت، انصراف از آزمون و یا کلاس دیگر امکانپذیر نمیباشد و هیچ گونه مبلغی مسترد نمیگردد.همچنین خاطر نشان میگردد در صورت پيش آمد حوادث و شرايط قهري( بند 13 قوانین آزمون) و جابجایی آزمون به زمان دیگر ، با توجه به متذکر‌شدن موسسه به این مهم و آگاهی کامل داوطلب به قوانین آزمون که میبایستی قبل از ثبت نام کامل مطالعه نماید، انصراف از آزمون امکانپذیر نمیباشد.
• شایان ذکراست در صورت تایید درخواست انصراف ، هزینه داوطلب ذیل کسورات مذکور طی 14 روز کاری پس از زمان تایید انصراف ، پرداخت میگردد.

بازبینی نتایج آزمون توسط مرکز آزمون OSD اتریش صورت پذیرفته و این مهم مستلزم ثبت درخواست بازبینی در (www.osd.at/kontakt) و در قالب زبان آلمانی یا انگلیسی، از سمت داوطلب می باشد. رویت برگه ارزیابی تا یک ماه بعد از اعلام نمره امکان پذیر میباشد.

در صورت بروز هر گونه حادثه قهری و غیر مترقبه بعنوان فورس ماژور که اجرای آزمون را صرفا به طور قهری غیرممکن میسازد موسسه در قبال برگزاری آزمون ها در زمان تعیین شده مسئولیتی بعهده نخواهد گرفت و تنها در صورت امکان با موافقت مدیریت و مرکز آزمون به زمان دیگر موکول خواهد شد این حوادث عبارتند از : جنگ، کودتا، انقلاب، شورش، اعتصاب که بطور سراسری همه گیر هستند و سیل، زلزله، طوفان، حریق و بیماری که به طور فراگیر و غیر قابل مهار میباشند.شایان ذکر است در صورت پیش آمده حوادث فوق الذکر و اعمال محدودیت های رفت و آمد یا برگزاری همایشات و تجمعات علمی آموزشی فرهنگی همچنین ذیل پروتکل های درون سازمانی، ممکن است زمان آزمون پیش از تاریخ درج گردیده هنگام ثبت نام و یا پس از آن ، برگزار گردد.

کلیه اطلاع رسانی های آکادمی پیرامون آزمون ها اعم از لغو، جابه جایی ، تغییرات مکانی و سایر امور ذیربط، تنها بواسطه پنل کاربری داوطلب صورت خواهد پذیرفت و آکادمی هیچ گونه مسئولیتی نسبت به اطلاع رسانی پیامکی و تلفنی پیرامون مفاد فوق الذکر نخواهد داشت.فلذا داوطلب موظف است پس از ثبت نام آزمون مورد نظر به صورت متوالی هر 48 ساعت یکبار پنل کاربری خویش را چک نموده و نسبت به اطلاعیه های آکادمی آگاهی کامل کسب نماید.

جا به جایی آزمون تا 21 روز قبل از شروع دوره آزمون تنها جهت شرکت در دوره بعدی آزمون در یکی از شعبات انجل امکان پذیر می باشد. (شایان ذکر است اگر هزینه آزمون جا به جا شده با آزمون جدید متفاوت بود، فرد موظف به پرداخت مابه التفاوت میباشد .)