اعلام نتیجه آزمون اکسپرس
ثبت درخواست برای سطوح A1-A2
ثبت درخواست برای سطوح B1-B2
قوانین و الزامات
  • اعلام نتایج آزمون به صورت اکسپرس برای تمامی سطوح امکان پذیر میباشد.
  • هزینه ثبت و تایید درخواست متناسب با نرخ روز یورو محاسبه گردیده و پس از ثبت درخواست نحوه پرداخت این مهم توسط کارشناسان بخش آزمون به شما اطلاع رسانی خواهد گردید.
  • اعلام نتیجه حداکثر 10 روز کاری پس از ارسال اوراق آزمون به مرکز اتریش صورت خواهد پذیرفت.
  • کاربر ملزم خواهد بود جهت استفاده از این مهم حتما 10 روز قبل از دوره آزمون نسبت به ثبت و پرداخت هزینه اقدام نماید.
  • هرگونه انصراف از درخواست ثبت گردیده پس از پرداخت هزینه مربوطه، مشمول بازگشت وجه نخواهد گردید.
  • هزینه ثبت درخواست ( علی الحساب)  : 
  • سطوح A1-A2 : مبلغ 5.500.000  تومان  
  • سطوح B1-B2 : مبلغ 6.400.000  تومان  
  • شایان ذکر است هزینه نهایی متناسب با نرخ روز یورو محاسبه گردیده و داوطلب ملزم به پرداخت مابه تفاوت قیمت اولیه با قیمت نهایی خواهد بود.
  • جهت ارسال مدارک قبولی به صورت اکسپرس ، کاربر ملزم به ثبت درخواست جداگانه میباشد.