TestDaf

مدرک زبان معتبر شما برای کار و تحصیل در آلمان با بیش از 25000 هزار کارنامه در سال

 TestDaf چه چیزی را می آزماید؟

دل افروز راهیوا، 22 ساله از ازبکستان:
من در سال گذشته موفق شدم آزمون TestDaF را با موفقیت پشت سر بگذرانم و اکنون مشغول تحصیل رشتة روان شناسی در دانشگاه روهر بوخوم می باشم. در ابتدا درک مطالب مطروحه در کلاس های دانشگاه برای من سخت بود. به ویژه مفاهیم کاربردی و سرعت گفتار مشکل ساز بودند! هیج کس پیگیر این نبود که آیا من چنان که در کالس زبان آلمانی معمول بود چیزی متوجه شده ام یا نه. اما مهارت هایی که با TestDaF فرا گرفتم، کمک شایانی در تحصیل هستند. به طور مثال در زمینة نمودارهای دروس آماری و یا نوشتن متون که غالبا پیش می آید. ویژگی بزرگ و مهم این آزمون و تحصیل در دانشگاه به نظر من این است که بتوان با وجود اشتباه ها گفتگو کرد و نوشت.

سطوح TestDaF 

سه سطح آزمون TestDaF( شامل 5, 4, 3 TDN ) توانایی های زبانی که پیش نیاز تحصیل در آلمان می باشند را توصیف می کنند. این سطوح از “مرجع مشترک اروپایی برای زبان ها” تبعیت می کنند و به شما و نهادهای مختلف که گواهینامه در اختیارشان قرار می گیرد، امکان قیاس مهارت های زبانی شما را در سطح بین الملل فراهم می کند.

آزمون TestDaF  عادلانه است… 

عدالت و کیفیت از اصول خط مشی انستیتو تست داف می باشند.شکل استاندارد آزمون TestDaF به شما امکانآماده سازی با اطمینان خاطر را می دهد. شما آگاهی کامل نسبت به انتظاراتی که از شما می رود دارید.انستیتو تست داف عدالت را در آزمون و ارزشیابی آنتضمین می کند.آزمون TestDaF برای داوطلبان با شرایط خاص جسمی شرکت در آزمون TestDaF حتی با وجود ناتوانی جسمی و معلولیت نیز امکان پذیر است. )به طور نمونه در صورت ابتال به بیماری های دیداری و شنیداری( یا اگر با مشکالت یادگیری روبرو هستید)عدم تمرکز، کم توجهی و یا خوانش پریشی(نوع برگزاری آزمون بنا بر نیازهای شما تطبیق داده می شود. در صورت لزوم در اسرع وقت با مرکز برگزاری آزمون تماس بگیرید.

حفظ استانداردها، اثبات کیفیت موسسه تست داف نهادی دانش بنیاد است. 

کیفیت آزمون از طریق پژوهش های مداوم حفظ شده و ارتقا داده می شود. شفاف سازی بیشتر نیز سرلوحه کیفیت
می باشد.در نهایت این شرکت کنندگان هستند که از این رویکرد بهره مند می شوند: خواسته های آزمون
یکسان می ماند و عدالت در آزمون جاری است.

مهر استاندارد: Mark-Q
رعایت استانداردهای کیفیت در آزمون TestDaF توسط اتحادیه اروپایی عرضه کنندگان آزمون های زبان با رتبه ممتاز ارزیابی شده است و این آزمون موفق به دریافت گواهینامه استاندارد Mark-Q شده است.آزمون TestDaF تابع چارچوب های یکنواخت و دقیق می باشد.ما استانداردهای جهانی کیفیت را برای هر آزمون تضمین می کنیم.

هفت گام برای موفقیت در آزمون TestDaF 

1- آیا آمادگی شرکت در آزمون را دارید؟ به کمک آزمون تعیین سطحی که در پایگاه اینترنتی TestDaF وجود دارد می توانید به این موضوع پی ببرید. 

2-آماده سازی خود را به صورت اصولی انجام دهید: به وسیله نمونه سوالات)موسوم به Modellsatz )که در پایگاه اینترنتیTestDaF به صورت رایگان به همراه فایل های صوتی دردسترس است. شما مجاز به دانلود و چاپ آنها نیز می باشید.با استفاده از راهکارهای ما )موسوم به Tipps und Hinweise)به صورت مطمئن گام در راه پاسخ گویی به سوالات آزمون بردارید.با کمک کتاب های آماده سازی انتشارات گوناگون که فهرستی ازآنها در پایگاه اینترنتی TestDaF موجود است.

3- اقدام به انتخاب یکی از مراکز آزمون در نزدیکی محل زندگی خودنمایید.

4- زمانی از تاریخ های آزمون را انتخاب نمایید. در اسرع وقت و با توجه به مهلت درخواست پذیرش دانشگاه ها اقدام کنید.

5- به صورت آنلاین اقدام به نامنویسی کنید. به توصیه های مرکز آزمون توجه نمایید. نام کاربری و رمز عبور خود را به خاطر بسپرید.زیرا برای پردازش داده های خود به آن نیاز دارید.

6- اطلاعات دقیق کسب کنید: آزمون چگونه برگزار می شود؟ صفحه مربوط به سؤاالت متداول )FAQ )را در پایگاه اینترنتی TestDaFمطالعه نمایید تا به جزییات مربوط به بازه زمانی پیش، به هنگام و پس از آزمون آگاه شوید.
7- از دریافت نتیجه آزمون و کارنامه خوشحال شوید! از نتیجه آزمون می توانید 6 هفته پس از برگزاری آزمون با مراجعه به صفحه شخصی خود آگاه شوید. بدین منظور نیاز به نام کاربری و رمز عبور خود دارید. گواهینامه رسمی TestDaF را می توانید با مراجعه به مرکز آزمون خود دریافت کنید.

مراکز آزمون در سراسر دنیا

 نزدیک به 500 مرکز آزمون در 100 کشور دنیا، شرکت کنندگانی از 150 کشور با 25000 شرکت کننده در سال بزرگترین و مهم ترین آزمون زبان آلمانی در این سطح از مرجع مشترک اروپایی برای زبان ها می باشد.

مهارت های آزمون

شامل 3 متن و 30 پرسش به مدت 60 دقیقه

شما قادر هستید متون کوتاه مربوط به زندگی روزمره دانشگاهی را بخوانید و تناسب صحیح با اظهارات عنوان شده را پیدا کنید. )شامل آگهی ها ، خالصه کتاب و داده های مربوط به کالس های دانشگاهی(. علاوه بر آن شما توانایی درک مفاهیم متون بلند با مضامین علمی را دارید و قادر هستید به پرسش های مربوط به جزئیات آن پاسخ دهید.

زمان بندی آزمون

روز
ساعت
دقيقه
TestDaf
 • تاریخ آزمون :2021/11/24
 • شروع ثبت نام :2021/10/19
 • ساعت شروع ثبت نام : 09:00 صبح
 • پایان ثبت نام : 2021/11/17
 • اعلام نتایج : 2021/12/22
 • هزینه آزمون : 4.960.000 تومان
 •  

آمادگی آزمون

شرایط شرکت در کلاس : 1- داشتن مدرک B2 از ÖSD یا گوته 2-گواهی شرکت و قبولی در دوره C1-1 از موسسات معتبر
آمادگی آزمون TestDaf
TestDaf
 • تاریخ کلاس : ---
 • تاریخ کلاس : ---
 • تاریخ کلاس : ---
 • زمان کلاس : ---
 • نام کاربری : کد ملی
 • رمز ورود : شماره موبایل
 •  

مراکز